Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Městská knihovna Mělník ve zrekonstruovaných prostorách Domu služeb

HANA LUMPEOVÁ lumpeova@mekuc.cz

Městská knihovna sídlila od roku 1981 ve vile Karole. Tato historická stavba ve stylu tudorské pseudogotiky byla prvotně určená pro bydlení, takže pro potřeby knihovny nebyla úplně nejvhodnější. Tehdy, v roce 1981, ale přesto představovala pro knihovnu zásadní zlepšení jejích prostorových podmínek. Několik posledních let se občas objevovala myšlenka, že by si knihovna zasloužila rekonstrukci nebo spíše úplně nové prostory. Posledním impulsem však byla nutnost provést kompletní rekonstrukci elektroinstalace.

Výběr nových prostorů

Z budov, které město Mělník vlastní, byl vybrán objekt, který kdysi postavili jako Dům služeb. Jeho kladem je, že leží uprostřed města, je u něj parkoviště a zastávka městské hromadné dopravy, což byl u knihovny ve vile Karole problém. Sice stojí na krásném místě, na vyhlídce na Říp a České středohoří, je součástí pohledu na zámek a chrám sv. Petra a Pavla ve směru od Labe, ale možnost přijet a zaparkovat u knihovny nebyla žádná.

V Domě služeb byly v současné době pronajaté některé prostory pro malé obchody a většina prvního patra byla prázdná. A tento prostor se město rozhodlo využít pro knihovnu. Přístup je bezbariérový a bylo možné vytvořit jeden otevřený prostor v jedné úrovni. Na rozdíl od vily Karoly, kde čtenáři museli zdolávat schody do oddělení pro děti a do studovny.

Projekt

Město nás požádalo, abychom oslovili několik architektů, kteří by připravili studii, která by byla podkladem pro výběrové řízení. Tady jsme využili Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, vytipovali jsme zrekonstruované knihovny v podobně velkých městech a některé knihovny jsme také navštívili. Město nakonec vybralo architekta Tomáše Hořavu, který má s výstavbou a rekonstrukcí knihoven zkušenosti. Několikrát jsme se s ním sešli, mapoval si provoz naší knihovny a své návrhy s námi konzultoval.

Původní projekt počítal s rekonstrukcí celého patra, ale nakonec byl rozdělen na dvě části. Rekonstrukce té menší, kde by měl být např. i konferenční sál, byla posunuta na pozdější dobu, zřejmě na letošní rok. Na opravu také ještě čeká fasáda a zároveň s ní by měla být vyměněna okna a budova by se měla zateplit. Projekt se několikrát upravoval. Vlastní rekonstrukci pak provedla stavební společnost Guttenberg, s. r. o., nábytkem knihovnu vybavila firma Prosto interiér, s. r. o., které samozřejmě spolupracovaly s dalšími firmami. Pan architekt Hořava se celou dobu stavbě věnoval a především při výrobě nábytku často s firmou řešili a dolaďovali detaily.

Prostorové uspořádání

Knihovna má teď k dispozici velký a otevřený prostor s centrální pultem. Ale samozřejmě je vidět, která část je určená dětem a která dospělým čtenářům. V části pro děti je barevnější nábytek, regály pro nejmenší jsou nižší a jsou přidány i různé herní prvky. Na tuto část navazuje i malý sálek, který je primárně určen k besedám pro školy. Ale samozřejmě ho budeme využívat i k akcím pro veřejnost, případně ho pronajímat pro akce dalších organizací.

Na rozhraní mezi částí pro děti a pro dospělé je příhodně umístěn Klub, který má samostatnou místnost. V původní knihovně zde probíhaly odpolední výtvarné a literární programy pro děti. Postupně jsme v něm začali pořádat i akce pro seniory (kurzy angličtiny, konzultace k obsluze PC). Počítáme, že zde bude probíhat i trénování paměti, ale i další akce, které nejdou uskutečnit přímo v prostoru knihovny, protože by rušily její vlastní provoz.

V části pro děti i v části pro dospělé je infopult, kde čtenářům poradíme při výběru literatury nebo s nimi třeba vyřídíme požadavek na meziknihovní výpůjční službu. A v případě potřeby mohou infopulty sloužit jako další výpůjční místo.

Změna to bude nejen pro naše čtenáře, ale i pro nás knihovnice. Zmizí striktní rozdělení na oddělení pro dospělé, pro děti a na studovnu, které bylo dáno prostorovými možnostmi vily Karoly. Všechny knihovnice se tak budou muset orientovat v celém fondu, nejen ve svém oddělení. V neposlední řadě nás čeká mnohonásobně větší prostor, a tak toho více nachodíme. Tajně tak doufáme, že si zlepšíme i fyzickou kondici.

Momentálně se těšíme z nového, velkého a moderního prostoru. Těší nás i lepší zázemí pro zaměstnance, na které ve vile Karole prostě nebylo místo. Ale až ostrý provoz se čtenáři ukáže, jaké to opravdu bude.

Foto: Tomáš Hořava