Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

když se před rokem objevily termíny „koronavirus“ a „pandemie“ a jejich frekvence se stávala stále častější, jaksi podvědomě jsem se bránil jejich nadužívání, abych tak nechtěně nepřispíval k nárůstu jejich účinku. Uplynul rok a situace se příliš nezměnila. Dopadá na všechno a na všechny navzdory siláckým prohlášením, jak jsme si s tím chrabře poradili a ještě poradíme. V angličtině zatím vznikl slovní novotvar, jak situaci označovat (carnivorous), objevilo se dvojalbum s jejím rockovým ztvárněním od skupiny Hawkwind Light Orchestra, jsem přesvědčen, že se právě píší literární díla a scénáře, jež atmosféru hodnověrně vyjádří, a nenechají na sebe ani dlouho čekat problematice věnované filmy. Strádá kultura i sport, dětem chybějí sociální kontakty, limity distanční výuky se bezpochyby zanedlouho negativně projeví.

I toto číslo Čtenáře je, bohužel, dalším dokladem, jaký dopad mají protiepidemická opatření na ochromení činnosti knihoven a dalších institucí veřejné služby občanům. Pro veřejnost neviditelné aktivity jako akvizice, katalogizace nebo bibliograficko-informační agendy stále pokračují, ale to je jen nezbytný základ, aby bylo na čem stavět. Nápadité aktivity a projekty se díky nebývalým možnostem telekomunikačních prostředků dostávají ke svým příjemcům, konference, semináře a workshopy před prázdnými sály se pomalu stávají samozřejmostí, oceňování záslužných počinů a dobré soustavné práce probíhá na dálku a převážně virtuálně nebo se posouvá do budoucích termínů. Nové informační služby a servis knihoven jako například půjčování notebooků umožňují studentům, aby se dostali k potřebným textům a pramenům. Dočasný online přístup k digitálním fondům některých knihoven byl po jednání vlády s nakladateli o kompenzacích prodloužen do konce června…

Rád bych vás pozval k reportážím o setkáních dětí a mládeže, seniorů, spisovatelů se čtenáři, ke slavnostnímu otevírání nových nebo zrekonstruovaných budov knihoven za účasti nejširší veřejnosti, pokračování v tradici zavedených akcí, na kterých se sejdou ti, co k tomu mají co říci, s těmi, co hledají inspiraci a nápady. Rádi bychom burcovali a předávali energii! Zatím existuje pouze naděje a vše podstatné hlavně šustí papírem či linkami elektronického připojení na dálku. A čas běží... Mohu vám popřát zajímavou četbu, ale rád bych se zase osobně setkal se členy redakční rady, vámi čtenáři i tvůrci tohoto periodika. Kolik vody bude muset ještě protéci vodními toky naší malebné země, zatím nedohlédnu...

JAROSLAV CÍSAŘ