Hlavní obsah stránky

AKTUALITY: Nabídka výstavy zdarma

KVĚTA HARTMANOVÁ hartmano@prf.cuni.cz

V Knihovně Právnické fakulty UK připravuji již více než pět let nejrůznější výstavy a také je poskytuji zájemcům z ostatních knihoven. Uvědomuji si totiž, že hlavně menší knihovny nemají čas ani finanční prostředky na výstavní činnost a že uvítají již připravenou výstavu. Velký zájem projevují knihovny zejména o historická témata, a proto bych jim chtěla nabídnout výstavu, kterou jsem připravila pod názvem Tak vás tu máme, bratři! Výstava je věnována 30. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa; mapuje pobyt cizích vojsk na našem území od roku 1968 do jejich odchodu k 21. 6. 1991. Domnívám se, že toto téma by mohlo být zajímavé zejména v regionech, ve kterých lidé přicházeli se sovětskými vojáky do styku a knihovny mají mezi čtenáři spoustu pamětníků. Věřím také, že by toto téma mohlo upoutat i mladší generaci čtenářů, kteří zkušenost s cizími vojsky nemají. Výstava je rozdělena do čtyř částí a jednotlivé plakáty doprovázejí texty Karla Kryla. Na úvodním panelu mají knihovny prostor pro doplnění svého textu; vlastní výstavu tvoří 16 plakátů ve formátu PDF. Pokud si chcete prohlédnout náhledy čtyř výstavních panelů, najdete je na webu Knihovny PF UK, v sekci O nás / Nabídka výstav (pro e-verzi: https:// knihovna.prf.cuni.cz/nabidka-vystav/tak-vas-tu-mame-bratri).

Výstavu poskytneme zájemcům zdarma k vlastnímu vytištění (v případě nepříznivé situace k jejímu zpřístupnění na webu příslušné knihovny). Máte-li o ni zájem, napište zprávu na e-mail hartmano@prf.cuni.cz a uveďte název výstavy a název žádající knihovny, příslušné soubory vám obratem zašleme přes web Úschovna.cz. S poskytnutou výstavou můžete nakládat celkem volně: můžete si ji vytisknout na libovolný formát, můžete použít jen její část, doplnit ji svými materiály podle svých možností a zájmu vašich čtenářů nebo ji můžete přenechat dalším knihovnám. Budu velmi ráda, pokud výstava přispěje k obohacení činnosti knihoven.