Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Knihovna, která vidí a slyší, co je potřeba

ELIŠKA ZICHOVÁ eliska.zichova@seznam.cz

Obec Litobratřice v Jihomoravském kraji se 471 obyvateli se může pyšnit moderně vybavenou místní knihovnou, která se nachází v historické budově bývalé školy z roku 1884. Budova nabízí krásné zrekonstruované prostory knihovny, učebny, konferenční místnosti a tělocvičny, které lákají k využití.

Knihovna představuje výrazný článek života obce s důrazem na podporu pospolitosti místní komunity, s pozitivním vlivem na nejmenší čtenáře i jejich rodiče, s pochopením a pomocí pro nejstarší čtenáře. Nechceme být knihovnou, která nevidí, neslyší a dělá jen práci nutnou k existenci. Snažíme se lidem ukázat další možnou formu kulturního života prostřednictvím našich akcí. Dostupné prostředky a pracovní síly se snažíme maximálně využít k prospěchu naší komunity. Pak už je jen na lidech, zda si nás všimnou, podpoří a budou využívat možnosti, které nabízíme. Postoj zřizovatele k našim aktivitám je velmi pozitivní ve všech ohledech včetně podpory a dostatku finančních prostředků, abychom měli občanům co nabídnout.

Zaměření na děti

Na vesnici se opravdu všichni známe a vidíme si téměř do talíře, což je velkou výhodou, ale samozřejmě ne vždy. S blízkými lidskými kontakty, které v obci máme, souvisí výběr hlavní cílové skupiny pro pořádaní kulturně vzdělávacích aktivit. Uspořádali jsme mnoho akcí, než jsme zjistili, jakým směrem se vydat, aby měly smysl. Spokojenost obou stran je opravdu důležitá. Není významnější motivace než spokojený účastník, zažili jsme také zklamání z nízké účasti. Těžko se překonává skutečnost, že tým knihovny několik dní připravuje akci, na niž dorazí jen hrstka lidí, ale nevzdali jsme to. Nasloucháme našim fanouškům a snažíme se jim co nejvíc vyhovět. S nápadem zaměřit se na děti knihovna nabrala správný směr. Nepoznala jsem vděčnější návštěvníky!

Projekt Knihovna dětem

Prvním podnětem bylo uspořádání dílniček pro Mateřskou školu Litobratřice v době výuky. Byl to taktický tah. Nehrozila nízká účast, děti dorazily a zářily jim oči z nepoznaného. Staly se pro nás silným impulzem. Z příprav jsme sice byly absolutně vyřízené, ale pak šťastné, protože se děti náramně bavily, řádily, vyráběly a na závěr dostaly malý dáreček, ze kterého měly další radost. Kruh se uzavřel, když přišly pozitivní zprávy a poděkování od rodičů. Už se nedalo přestat! Přišly další dílničky pro mateřskou školu, další neskutečná energie od těch malých rošťáků. A zároveň vznikl celoroční projekt Knihovna dětem. Jeho smyslem bylo stát se přidanou hodnotou výuky mateřské školy. Podle plánu měly děti jednou za měsíc docházet na program v knihovně. Střídali jsme kreativní tvoření a výuku zaměřenou na dovednosti potřebné k zápisu do základní školy. Protože nejsme instituce ryze pedagogická, přistupujeme k těmto aktivitám spíše jako rodiče, kteří chtějí své děti naučit potřebnému základu jednoduchou formou, ale vždy s vazbou na knihu.

Pro představu uvádím témata tohoto projektu:

— V lednu jsme se s dětmi zúčastnili celorepublikového Sčítání ptáků na krmítkách, doprovázeného přednáškou o ptácích a jejich krmení.

— Knihovna zakoupila od nakladatelství Brašna a doručila dětem do školky omalovánky na procvičování názvů dní v týdnu. Na to navázala přednáška o ročních obdobích, o měsících, o dnech v týdnu, doprovázená projekcí pohádek, čtením básní, hrou s chybně zařazenými předměty do jednotlivých ročních období.

— V červnu jsme pokračovali, když jsme se učili namalovat postavu a složit ji z připravených skládanek. Školáčci tvořili obraz do knihovny.

— Pokračovali jsme pohybovými aktivitami na téma lidské tělo. Děti byly poprvé v tělocvičně, kterou jsme pro tyto účely vybavili.

— Poslední akcí byla beseda s ukázkou archeologických nálezů a tvoření s paní Monikou Mažárovou z Jihomoravského muzea ve Znojmě (financovaná regionálním oddělením Městské knihovny Znojmo z dotace na výkon RF).

Bohužel, kvůli epidemii jsme nemohli splnit celý program projektu, ale určitě na něj navážeme, až to bude možné.

Další aktivity pro děti

V roce 2020 jsme se zaregistrovali do projektu S knížkou do života – Bookstart. Obec zakoupila všem dětem do šesti let sady, které se v předvánočním čase individuálně distribuovaly. V době rozvolnění protiepidemických opatření proběhla dvě setkání maminek a dětí do tří let; s vedením obce jsme se dohodli na zřízení dětské skupinky a vytváření programu pro nejmenší děti také jednou měsíčně. Tématem prvního setkání bylo čtení pohádek, seznámení s projektem Bookstart, skupinové hraní a pohybové aktivity v tělocvičně. Tématem druhého setkání bylo čtení pohádek při projekci obrázků z dané knihy, zdobení připravených papírových ježků bramborovými tiskátky a skupinové hraní.

Z dalších pořádaných akcí:

— beseda se spisovatelkou Markétou Harasimovou, financovaná Městskou knihovnou Znojmo v rámci projektu MK ČR Knihovna 21. století (2018);

— dýňová stezka po obci v období Dušiček ve spolupráci se spolkem Litobratřické berušky (2019);

— přednáška pro 3. a 4. třídu dětí ZŠ Troskotovice o knihách, jejich historii a kronikách s názornou ukázkou (2020);

— exkurze do světa knihovny s promítáním a zapojením do kamínkového šílenství na Facebooku (2020);

— čtveřice ročně pořádaných kreativních dílniček pro širokou veřejnost.

Na závěr

Vše tkví v komunikaci. Nasloucháme přáním a nápadům okolí a snažíme se vyjít vstříc. Komunikujeme speciálně s rodiči dětí MŠ v soukromé facebookové skupině. Vytvořili jsme soukromou facebookovou skupinu pro rodiče dětské skupinky. Knihovnu propagujeme na jejích webových stránkách i obce a na Facebooku knihovny, dále na obecní vývěsní tabuli. 

Práce naší knihovny nezávisí pouze na jejích pracovnicích, i když  pravý knihovník je srdcem i plícemi své knihovny. Alespoň tak je tomu u nás. Tradice, kterou nám předala zesnulá kolegyně Marie Roláková, pokračuje a doufáme, že ji budeme předávat dále. Spolupracujeme s dalšími pomocníky. Můžeme se spolehnout na plnou podporu a finanční přízeň obecního zastupitelstva, dále také na podporu a potřebné rady Městské knihovny Znojmo, ochotu ke spolupráci místních škol a spolku Litobratřické berušky. Dále sem patří naši čtenáři a další fanoušci, kteří se účastní našich akcí a podporují nás. Představují všechny dílky skládačky, které nám pomohly k nominaci na státní cenu Knihovna roku 2020 za Jihomoravský kraj na pozici základní knihovna a k získání ocenění od SKIP za krásně rekonstruované prostory knihovny s potenciálem pro další rozvoj komunitních aktivit a nápaditou práci s nejmenšími čtenáři. Nezbývá než všem poděkovat.

Foto: archiv MK Litobratřice