Hlavní obsah stránky

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

VLADANA PILLEROVÁ vladana.pillerova@nkp.cz

Zajímavé knižní novinky, které jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR (https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=kkl).

FRANCES, Sherrin. Libraries amid protest: books, organizing and global activism. Amhers and Boston: University of Massachusetts Press, 2020. 235 s. Studies in print culture and the history of the book.
ISBN 948-1-62534-491-5

Kniha se snaží přiblížit fenomén tzv. protestních knihoven, které vznikají spontánně během nejrůznějších protestních akcí. Jde o knihovny dočasné, vybudované provizorně v parcích či na náměstích, špatně chráněné před rozmary počasí, navíc většinou v rozporu s bezpečnostními pravidly. Přesto takové knihovny čas od času vznikají. Nejlepším příkladem vzniku takové knihovny je protestní akce Occupy Wall Street z roku 2011, kdy aktivisté obsadili newyorský park Zuccotti. Z tábora se během několika týdnů stal malý model robustního města s vlastní kuchyní, stanicí první pomoci, službou péče o děti – a knihovnou s několika tisíci svazků. Od té doby můžeme vidět inspiraci tímto počinem i na jiných místech – od Nuit Debout v Paříži po Gezi Park v Istanbulu, kde také aktivisté při svých protestních akcích vybudovali dočasné knihovny. Přestože tyto knihovny obvykle fungují jen několik týdnů a nakonec jsou rozebrány, příp. zničeny, každá z nich dokázala shromáždit, zkatalogizovat a šířit knihy. Umožnily uspokojit potřebu lidí, kteří jinde nenašli to, co hledali.

Popis těchto nezvyklých a inspirativních míst a jejich vzniku prostřednictvím rozhovorů a dalšího výzkumu vztahuje autorka ke složité historii amerických veřejných knihoven. Tvrdí, že protestní knihovny fungují jako prostor poskytující příležitosti a podmínky k odboji, tedy něco, co americké veřejné knihovny slibují, ale reálně neumožňují.

KLIMT, Vojtěch. Poddat se nemíním: příběh knihtiskařů Krylových. Praha: Galén, [2019].
ISBN 978-80-7492-456-9

Detailní zmapování tiskařské činnosti dědečka a tatínka básníka a písničkáře Karla Kryla v Novém Jičíně a Kroměříži. Autor prostudoval v archivech a knihovnách stovky dokumentů, dopisů a jiných archiválií. Výsledkem je poutavý text, který nabízí detailní vhled do mimořádně cenné kulturní práce, kterou Krylovi předkové vykonali. Věhlasná, ryze česká tiskárna Kryl a Scotti vznikla v roce 1909 v Novém Jičíně, tehdy téměř německém městě. Fungovala zde téměř třicet let, během té doby vydala velké množství především bibliofilských tisků. Tiskárna také vydala mnoho titulů velkých pražských nakladatelů. Tiskařskými stroji novojičínské tiskárny prošla například díla Jakuba Demla či Josefa Čapka. V knize můžeme prostřednictvím korespondence nahlédnout do vztahů se známými spisovateli, přibližuje boj tiskárny s neustálými dluhy, ale i pochvalné recenze v tehdejším tisku na preciznost a kvalitu knih Kryla a Scottiho.

V duchovním prostředí této tiskárny vyrůstal pozdější písničkář a básník Karel Kryl a knihy zde tištěných autorů utvářely jeho poetiku a obraznost. Tiskárna podnítila také jeho vztah ke krásným tiskům, kvalitnímu papíru a výtvarné výzdobě knih. Součástí publikace je obsáhlá obrazová příloha a soupis všech knih a dokumentů, které tiskárna vydala, včetně obálek.