Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna v Otnicích získala novou tvář

JITKA BUBLOVÁ, ZUZANA SLOUPOVÁ knihovna@otnice.cz

V roce 2020 proběhla kompletní rekonstrukce a modernizace Obecní knihovny v Otnicích na Vyškovsku – od podlahy přes nové vybavení až po strop. Prostory knihovny budou sloužit nejen k půjčování knih, ale stanou se zároveň i komunitním centrem obce. Knihovna bude pro všechny generace místem k setkávání, vzdělávání, inspiraci, ale i k relaxaci a zklidnění.

Rekonstrukce knihovny mohla být realizována především díky vedení obce, které velkou mírou podporuje aktivity místní knihovny a na její rozvoj přispívá nemalými prostředky. Obec Otnice jako zřizovatel knihovny oslovila realizátora akce architektonický ateliér RAAN atelier s. r. o. z Brna, vedla veškerá jednání ohledně rekonstrukce a zároveň zajistila financování.

Historie knihovny

Obecní knihovna byla v Otnicích založena na počátku roku 1924 zakoupením 59 knih za obnos 1360 korun (za peníze obce). Od ministerstva školství obdržela ještě 46 vázaných knih v ceně 1000 korun jako státní subvenci. Knihy se začaly půjčovat 26. 1. 1924 v obecní kanceláři. Postupně knihovna několikrát změnila svoje sídlo. Od 1. 7. 1973 se stala knihovnou střediskovou. Bylo na ni napojeno pět knihoven z okolních obcí. V současné době je jejím zřizovatelem obec Otnice; od října 2005 knihovna sídlí v přízemí budovy nové radnice. Vzhledem k tomu, že se radnice (a tudíž i knihovna) nachází v centru obce, výhodou je velmi dobrá dostupnost.

Průběh rekonstrukce knihovny

Návrh rekonstrukce, její vedení a koordinaci jednotlivých prací prováděla společnost RAAN atelier s. r. o., která též zajišťovala montáž a dodávku veškerého nábytku, závěsů a dekorací. Na základě výborné zkušenosti s rekonstrukcí obřadní síně v budově radnice oslovilo vedení obce architektku Radmilu Velechovskou. Po předložení návrhu rekonstrukce, drobných úpravách a po konzultaci s knihovnicí byl obci představen návrh formou vizualizace, který byl schválen a realizován. Samotná přestavba knihovny byla zahájena v červnu.

Regály s knihami zatím převezli zaměstnanci obce do Dělnického domu, ve kterém knihovna fungovala téměř dva měsíce. Potom začaly v knihovně stavební a další úpravy a po dvou měsících se knihy stěhovaly zpět. Tentokrát bylo nutné, aby knihovnice všechny knihy naskládala do krabic, které popsala a za pomoci zaměstnanců obce byly převezeny do zrekonstruovaných prostorů knihovny. Na přestavbě se podíleli především místní řemeslníci. Stropní sádrokartonářské práce provedli Zdeněk Polášek a Ladislav Lódr, instalatérské práce zajistil Jaroslav Sadecký, novou podlahu do knihovny položil Miroslav Kalouda. Elektroinstalace provedl Ladislav Viliš a výmalbu Antonín Partyka. Zabudování dataprojektoru, plátna a ozvučení realizovala firma NETic Brno. Do rekonstrukce knihovny se aktivně zapojili i zaměstnanci obecního úřadu pod vedením místostarosty Pavla Murice.

Nová tvář knihovny

Rekonstrukce knihovně nesmírně prospěla. Díky úpravám je místnost světlá, vzdušná a zároveň útulná. Dominantou je tapeta se jmény českých i zahraničních spisovatelů a spisovatelek, která je umístěná na čelní stěně nad regály. Knihy v knihovně jsou přehledně uspořádány a pomocí regálů je prostor rozdělen na oddělení pro dospělé, mládež a děti.

Pro děti je vytvořen dětský koutek, což je příjemné a bezpečné místo pro malé čtenáře, ale i (ne)čtenáře. V této části je nábytek uzpůsobený menším dětem. K příjemnému posezení děti láká i atraktivní kulaté okénko. Děti mají k dispozici pohádkové knížky, leporela pro nejmenší, říkanky i dětské naučné knihy. Chlapci a děvčata mohou strávit čas v knihovně také skládáním puzzle, kostek nebo kreslením.

V protilehlém zákoutí je vytvořen koutek pro zklidnění a odpočinek. V pohodlném křesle, pod stylovou lampou se mohou čtenáři začíst do vybrané knihy nebo jen tak relaxovat. Uprostřed knihovny jsou instalovány dva posuvné regály s nejvíce žádanými knihami – s knižními novinkami a také s knihami z výměnného fondu. Výhodou regálů je jejich mobilita, díky jejich přesunutí vznikne uprostřed knihovny větší prostor.

Jedním z důvodů rekonstrukce knihovny bylo také vytvoření komunitního centra, ve kterém budou probíhat různé akce pro veřejnost. Knihovna je nově vybavena moderní promítací a prezentační technikou. K dispozici je dataprojektor, zvuková aparatura a promítací plátno, které je možné zatáhnout do stropu.

Staré zářivky byly vyměněny za nové osvětlení. Návštěvníci knihovny mají tak větší komfort při výběru knih. Svítidla je možné přizpůsobit intenzitě denního světla a je možné svítit jen ve vybraných částech knihovny. V blízkosti vchodu do knihovny mohou návštěvníci využít počítač s připojením na internet, je zde možné vytisknout nebo naskenovat požadované dokumenty. Nápaditým prvkem je umístění světle šedých závěsů, které v případě potřeby vytvoří v knihovně zajímavý prostor a oddělí se tak regály s knihami od centrální části knihovny. Toho se využívá například při volbách, jelikož knihovna slouží zároveň jako volební místnost.

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření zrekonstruované knihovny se uskutečnilo v úterý 1. 9. 2020. Během tohoto slavnostního aktu byl obci Otnice předán titul Fairtradová obec. Otnice se jí tak staly jako první v České republice v rámci kampaně Fairtradová města. Příjemným zpestřením slavnostního otevření knihovny byla autogramiáda mladé spisovatelky Báry Vencálkové.

Prvního září zároveň proběhla první komunitní akce, na které se sešly všechny generace. Děti si ve výtvarné dílničce vyrobily záložky do knížek, dospělí shlédli film o spravedlivém obchodu (fair trade). Účastníkům slavnostního otevření se nabízela fairtradová káva i různé druhy fairtradových čajů. Přítomní mohli ochutnat výborné slané a sladké občerstvení, které připravili zaměstnanci obecního úřadu a místní občané. Na slavnostní otevření byli pozváni všichni, kteří se podíleli na rekonstrukci knihovny, dále zástupci Moravské zemské knihovny v Brně a vedení z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Nabídka služeb

Knihovna je nedílnou součástí života obce. Svoje služby přizpůsobuje životu lidí, kteří zde žijí. Čtenáři si mohou nejen půjčit knihy a časopisy, DVD záznamy místních kulturních a sportovních akcí, ale také mají možnost nahlédnout do školních či farních kronik. Knihovna spolupracuje s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově, jejímž prostřednictvím se do knihovny nakupují nové knihy; další knihy jsou zapůjčeny formou výměnného fondu a je možné využít i poradenských služeb.

Před vchodem do knihovny je umístěna sdílená knihovna, ve které jsou uloženy vyřazené knihy nebo knižní dary, které nejsou evidovány v knihovním systému. Zájemci si mohou knihy půjčit, vzít nebo vyměnit. Toho mohou využít i mimo výpůjční dobu knihovny. O tuto službu je z řad čtenářů velký zájem. V knihovně se brzy po otevření uskutečnila přednáška o zdravém životním stylu pod názvem Jak se nestát otrokem nemoci. Ve spolupráci se základní školou a vedením obce proběhlo v říjnu také pasování malých dětí na čtenáře.

Ohlasy čtenářů na novou tvář knihovny jsou kladné, všichni návštěvníci jsou nadšení a příjemně překvapení. Rovněž došlo ke zlepšení pracovních podmínek personálu.

Bohužel, nyní je z důvodu vládních opatření knihovna uzavřena. Věříme, že se situace brzy zklidní a bude možné všechny pozvat do knihovny, potažmo na akci do nového komunitního centra obce.

  

Foto: archiv Obecní knihovny v Otnicích