Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tak tu máme duben. Do našeho ne zcela normálního času normálně vstoupilo jaro a normálně se taky chová: nejdřív sněženky, pak narcisy, hyacinty, tulipány, zelená tráva... Normálně, pěkně v půlce měsíce, taky vychází nový Čtenář. Přestože nemůžeme pominout současnou situaci a její dopad na knihovny (což je také tématem tohoto čísla), podobně nadějně jako zeleň a teplejší počasí vyznívají jednotlivé články.

Jednu z možností, jak usnadnit uživatelům cestu ke knihám pro studium i oddech a relaxaci, popisuje příspěvek o online knihovně Bookport. Na Ostravské univerzitě zase při dotazníkovém šetření zaznamenali nárůst využívanosti online nástrojů i elektronických dokumentů. Ze seminářů se stávají webináře a zvládá se to. Texty příspěvků se hemží slovy online, webinář, virtuální, distanční, e-knihy... A mezi tím, jakoby v obecnější rovině, se objevují články o důležitosti komunikace a spolupráce. Terapeutka Michaela Tetzeli se zamýšlí nad tím, co přináší naše nucené vykročení (cituji:) mimo bezpečnou zónu iluzorních jistot, a kromě nepříjemných věcí tam vidí i velkou naději. V Knihovně FF UK se vedení zajímá a ptá zaměstnanců, co oni a čtení v době koronaviru. A domnívám se, že jde ještě o víc než o podporu četby, když se pak tamtéž utvoří neformální čtenářský klub. Že spolupráce je nezbytná a že to platí dvojnásob u služeb osobám se specifickými potřebami, dokládá také článek Zlaty Houškové.

Nicméně čas běží covid necovid, a tak se v ředitelském dvojrozhovoru loučíme s ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci Blankou Konvalinkovou, přejeme i za redakci vše dobré a její nástupkyni Daně Petrýdesové hodně síly pro vedení této instituce. Zpět v čase se ohlédneme v článku o vzdělávání učitelů i ve dvou recenzích. Vydavateli obou recenzovaných knih jsou knihovny. První publikaci vydala Středočeská vědecká knihovna v Kladně a je věnována regionálním židovským autorům, vydavatelem druhé, encyklopedické publikace je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Komenský je také jejím tématem. Rubrika o knihovnách v novém tentokrát popisuje čtyřleté období dostavby Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Teď je hotovo a článek je nazván příznačně – Knihovna čekající na otevření...

V problému se rodí příležitost, píše výše zmíněná terapeutka. Zdá se mi, že to jde vyčíst i z textů jednotlivých článků. Sílu, vytrvalost, kreativitu a v neposlední řadě zdraví přeje za redakci

PAVLA VLKOVÁ