Hlavní obsah stránky

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

  • Téma – Povídky o knihovnách a knihovnících

    —  projekt Spisovatelé do knihoven      

  • Programy knihoven v době distanční výuky
  • Vzdělávací stáže pro Sdružení místních samospráv
  • Knihovny v novém: Městská knihovna Jeseník
  • Knihovny v malých obcích: Knihovna městyse Besednice
  • Sídla knihoven po vydání zákona v roce 1919
  • Polytechnické vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

a další materiály.

Věříme, že zůstanete našimi čtenáři a předplatiteli i v této složité době!