Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

dovolte mi, abych úvodník začala blahopřáním naší dlouholeté přispěvatelce a informátorce o britském knihovnictví paní Sylvě Šimsové, které český velvyslanec v Londýně letos udělil další z řady jejích ocenění, tentokrát za podíl na rozvoji česko-britských vztahů. Osud paní Šimsové je s knihovnami svázán celoživotně, což připomíná i krátký příspěvek redakce. Přáli bychom si, aby tomu tak bylo i u dalších, generačně vzdálených kolegů. Těm patří pod pojmenováním „nastupující generace“ téma zářijového Čtenáře. Prostor jsme poskytli třem z nich, ale zajímavě by se dalo jistě psát o mnohých jiných. Některé připomíná alespoň přehled oceněných cenou MARK pro mladé tvůrčí kolegy do 35 let v článku Moniky Kratochvílové.

Život časopisu má trochu jiné limity než život člověka, ale i tam je třeba se starat, aby byl stále zajímavý a potřebný. Zázemí Čtenáři už bezmála třicet let zajišťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. A tak není jedno, jak se na roli knihoven dívá jeho nová hejtmanka – živý a srdečný rozhovor s ní v tomto čísle také najdete. Ráda bych zmínila ještě dva příspěvky, které informují o spolupráci s organizacemi s širším záběrem. První z nich je Nadace Open Society Fund Praha. V rozhovoru s koordinátorkou programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím Terezou Liškovou lze najít inspiraci pro využití grantové výzvy nadace jak ihned, tak v jarním kole, případně se zapojit do Cyklu mediálního vzdělávání pro knihovny, který nadace připravila. Druhou takovou organizací je společnost ADRA Česká republika, zaměřená na humanitární činnost. Knihovny chápe jako partnery v oblasti neformálního vzdělávání, konkrétně je zmíněno téma udržitelného rozvoje. Článek je inspirací a nabídkou spolupráce knihovnám. V rubrice o knihovnách nových, rekonstruovaných a přestěhovaných se tentokrát podíváte do Jeseníku. Ani další příspěvky, jak doufáme, nejsou bez zajímavosti.

Až dostanete do rukou toto číslo časopisu, budou za námi letošní Knihovny současnosti a knihovnický podzim bude v plném proudu, se všemi plánovanými akcemi – Světem knihy, Týdnem knihoven, předáváním krajských ocenění i ocenění v rámci Knihovny roku i mnohými dalšími, na které se těšíme. Aby letos proběhly nerušeně, zdravě a kontaktně, vám za redakci přeje

PAVLA VLKOVÁ