Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

Projekt Gutenberg

Projekt digitalizace, archivace a distribuce nekomerčního využití e-knih Gutenberg.org, jehož počátky spadají do roku 1971, dnes disponuje největší knihovnou volných elektronických děl, která má v současnosti více než 60 000 titulů. Je však dobré předeslat, že autorskoprávní ochrana, tzv. copyright, probíhá ve Spojených státech na jiných principech než v ostatních zemích světa, včetně např. České republiky.

Využití nepodléhá žádným registračním poplatkům a ani nevyžaduje žádnou speciální aplikaci. Čtenáři mají k dispozici vše bezplatně, i když se zpracovatelé nebrání dobrovolným darům na pokrytí nutných nákladů spojených s digitalizací dalších děl a jejich online prezentací. 

Uživatelé mají na internetu k dispozici všechny potřebné prostředky pro vyhledávání, informace o nejnovějších a aktualizovaných e-knihách včetně volných titulů současných autorů (self.gutenberg.org) i sdílení audioknih s přáteli (LibriVox); dále informace, co znamená volná e-kniha, nebo informace s vysvětlením autorskoprávních otázek.   

Zaznamenal –JaC–