Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Co je a bude knihovna

Moderní progresívní knihovna dnes už není pouhou knihovnou, jak ji známe ještě z 60. a 70. let minulého století, ale spíše multimediálním komunitním centrem s řadou aktivit pro všechny generace. Potvrdil to nejen poslední proběhlý už 21. ročník konference Knihovny současnosti, odráží se to i v tématech příspěvků zařazených do tohoto čísla. Dovolil bych si dokonce příměr s budoucí podobou aut: budou na elektrický či vodíkový pohon a samořiditelné… Pandemie dodala tomuto vývoji akceleraci, a i když svůj souboj s lidstvem ještě zdaleka nevzdala, máloco se už vrátí do starých vyjetých kolejí! Ten, kdo si to nebude chtít připustit a srovnat se s tím, ztratí nejen své uživatele, ale třeba i podporu svého zřizovatele. Vše je ovšem v lidech: jejich aktivitě a taktice, nápadech, vůli jít za svým cílem a umět ho prezentovat na patřičných místech.

Tahle úvaha mě vede k tomu, abych se v této souvislosti zamyslel nad budoucí – a stále klíčovou! – rolí knihovníka. Bezesporu základem i nadále zůstává vstřícný a přátelský postoj. Prostě teze „být k lidem“ stále platí a bude platit, i když budeme létat do jiných galaxií a roboti obstarají základní servis. Ale vzhledem k šíři nových rolí a aktivit bude personál knihoven zřejmě muset zvládat další dovednosti a odbornosti – ta počítačová nebo digitální bude jen nutným předpokladem a základem.

To je jen východiskem udržitelnosti rozvoje v knihovnách, abych zacitoval letos frekventovanou tematiku, hýbající knihovnami i na mezinárodní úrovni. Téma měsíce tohoto čísla, pohled na provoz zvukové knihovny, ale i narůstající obliba pořádaných příměstských táborů, které se staly žádanou součástí činnosti knihoven, aktivity pro širokou a pestrou škálu návštěvníků od dětí až po seniory apod. jsou neodlučitelně spojené s některými z nových technologií, jež se stále více prosazují v práci knihoven. Těžko předpokládat, že bude možné na vše přijmout hned další specialisty nebo uzavírat smlouvy o spolupráci. Tahle vyvolaná potřeba bude mít podle mého názoru dříve nebo později dopad na strukturu studovaného oboru knihovnictví. Někde se tak už dokonce děje a studijní nabídka se začíná obohacovat. Multioboroví specialisté budou mít zelenou!

Následováníhodným příkladem, k jakým úžasným výsledkům vede souznění činnosti knihovny s rozšířeným obsahem její práce a vedením obce, tentokrát slouží Obecní knihovna Dolní Břežany; nezaostává ani Komunitní centrum a knihovna Kostice, abych uvedl alespoň dva příklady z tohoto čísla. Mám neskrývanou radost z toho, že když vždy sestavuji nové vydání Čtenáře, rubriku „Knihovny v novém“ nebo „Knihovny v malých obcích“, je stále z čeho vybírat.

JAROSLAV CÍSAŘ