Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

časopis Čtenář je mimo jiné také soustavnou a dlouhodobou kronikou knihovnického oboru. Jeho listopadové číslo bývá každoročně alespoň z části věnováno informaci o cenách udílených v podzimních měsících – a není tomu jinak ani v roce letošním. Knihovnická ocenění jsou rozdána. Článek Moniky Kratochvílové a druhá strana obálky přinášejí slovem i fotografiemi přehled nominovaných a oceněných v rámci soutěže Knihovna roku, v časopise najdete i informaci o nových držitelích Medaile Z. V. Tobolky z pera Blanky Konvalinkové. Další ocenění se představí v čísle prosincovém. Redakce se připojuje ke gratulantům!

Také některé akce (byť vloni „jen“ virtuálně) probíhají pravidelně každý rok. Na jiné události je třeba si poměrně dlouho počkat – od září se knihovnická obec může radovat z podepsání dlouho připravovaného dokumentu na úrovni ministerstev. Memorandum o spolupráci mezi rezorty školství a kultury by podle Jany Linhartové, členky expertní pracovní skupiny připravující tento dokument a také autorky článku rubriky Koncepční materiály, neměl být jen kusem papíru, ale podkladem pro další návazné kroky a nastavení užší spolupráce mezi oběma ministerstvy. Že je užitečné nejenom se dívat kupředu, ale také nazpět, jak se dařilo plnit, co jsme si předsevzali v minulosti, ukazuje ve stejné rubrice příspěvek Víta Richtera – ten si všímá závěrečné zprávy ke knihovnické koncepci platné do roku 2020.

Rubrika Téma tentokrát předkládá personální problematiku v knihovnách. Informuje o činnosti Zaměstnanecké sekce SKIP na základě proběhlého semináře v Brně a přináší některé praktické rady. V další nabídce nechybějí články věnované udržitelnému rozvoji, přístupnosti služeb pro osoby se specifickými potřebami, setkání venkovských knihovníků na Vysočině, představí se knihovna v dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav i Knihovna města Ostravy, její rozkvetlá pobočka Podroužkova, podle autorky „knihovna splněných přání“.

A ještě k aktuální koncepci rozvoje knihoven: Veronika Chruščová ve svérázném ohlédnutí za letošní konferencí Knihovny současnosti vtipně i pravdivě přidává čtvrtý pilíř – pilíř sounáležitosti a nadšení. Tak přeji vám i nám tady v redakci, ať je tenhle pilíř dobře stavěný, pevný a stabilní nezávisle na okolnostech a pomáhá ostatním třem v koncepci zmiňovaným pilířům držet knihovnictví v ČR v dobré kondici.

PAVLA VLKOVÁ