Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

Nabídka České tiskové kanceláře

Česká tisková kancelář (ČTK) ve spolupráci s Evropským parlamentem nabízí knihovnám zdarma přístup do Infobanky ČTK se zpravodajstvím o evropských záležitostech.

Představuje to každý den v průměru stovku aktuálních zpráv z Evropy s ověřenými fakty a ve věcných a historických souvislostech. Nabídka platí do prosince 2022.

Poté bude možné přístup prodloužit za zvýhodněných finančních podmínek. Po domluvě je také možné rozsah databáze rozšířit.

ČTK je národní tisková a informační agentura, jejímž posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Stát neodpovídá za závazky agentury a agentura neodpovídá za závazky státu.

Přístup do databáze si můžete objednat na mailové adrese obchodni@ctk.cz nebo na +420 222 098 348. Nabízí se i zaškolení práce s Infobankou ČTK, a to on-line i osobně.

VÍT RICHTER vit.richter@nkp.cz

O spolupráci knihoven a škol

SKIP byl partnerem projektu Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století. Projekt reagoval na výzvu MŠMT „Budování kapacit pro rozvoj škol II. stupně“ a jeho aktivitu „Propojování formálního a neformálního vzdělávání“. Uskutečnil se v období 1. 5. 2018 – 31. 7. 2021; z důvodu pandemie covidu-19 a následných vládních opatření byl oproti původnímu harmonogramu – do konce dubna 2021 – prodloužen. Výstupem z projektu bylo devět vytvořených vzdělávacích programů pro cílovou skupinu žáků od prvního ročníku základních škol až po žáky středních škol s ukončenou maturitní zkouškou. Do projektu se zapojily školy i knihovny z celé republiky.

Vytvořené vzdělávací programy mají minimální časovou dotaci 16 vyučovacích hodin, ale jednotlivé tematické bloky lze realizovat i jako samostatné lekce. Vzdělávací programy byly schváleny na MŠMT a vše se bude propojovat s aktuálně probíhající revizí rámcových vzdělávacích programů, do nichž se výstupy projektu promítnou, a to především v oblasti rozvoje informační gramotnosti napříč předmětovou výukou.

Vzdělávací programy jsou uveřejněné např. na projektovém webu, na webu Centra rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů, v databázi výstupů z Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj, vzdělávání, máme i uveřejněné články na portále Rámcového vzdělávacího programu; naše odborná garantka Pavlína Mazáčová z Katedry informačních studií a knihovnictví MU všechny vzdělávací programy prezentuje na knihovnických seminářích a konferencích. Ozývají se mi tak knihovníci z různých koutů republiky a prosí mě o odkazy k jednotlivým vzdělávacím programům. Výstupy z projektu jsou k dispozici i na webu SKIP (https://www.skipcr.cz/projekty/co-nebylo-v-ucebnici).

PAVLÍNA DOBRUSKÁ pavlina.dobruska@uzs.cz