Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Zpráva z pracovního neklidu

Zní to otřepaně, ale nic už nebude, jak bývávalo. Válce v našem civilizačním okruhu jsme už odvykli, protože všechno lze řešit cestou jinou – bez krveprolévání a hmotné zkázy… Říše z Východu, bohužel, ještě k tomuto bodu nedospěla. Imperativ ovládání silou má v sobě zakódovaný více, než je zdrávo, a snaží se ho vnucovat ostatním. Přistihuji se, jak mě stále něco pudí vyhlédat za obzor tohoto čísla. A neklid v sobě pociťuji i při představování nové várky svědectví o tom, jak mírumilovná oblast knihoven může stavět na své minulosti, těšit se z dosaženého a připravovat a vyhlížet nové cíle. Svědectvím je i dané číslo časopisu, které opět usiluje, aby tohle vše nestranně syntetizovalo.

To uplynulé především reprezentují zámecké knihovny a konkrétní příklady těch méně známých knižních sbírek s rukopisem šlechtických rodů. Renomovaným průvodcem je na slovo vzatý odborník z Národního muzea Petr Mašek. Totalitní rezidua cenzury v nás zosobňuje uváděný požadavek v rubrice právní poradna, aby se vyřadila díla některým nekonvenující s hrozbou udání na Ministerstvo kultury. Díkybohu stávající legislativa chápe knihovny jako univerzální centra informací, a tak takovou svévoli zapovídá. 

Vrstva současnosti je zastoupena nejpočetněji – od průzkumu využívání zvukových knih, vydávání jejich humoristického segmentu až po konkrétní příklady praxe v Knihovně města Ostravy a Knihovně Kroměřížska, kde jdou vstříc svým uživatelům – i těm se zdravotním znevýhodněním. Právem za to byly oceněny certifikátem Handicap Friendly.

Nebývalé období rekonstrukcí a přestaveb knihoven, které v posledních letech prožíváme, tentokrát zosobňují dvě největší pobočky Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně v novém, a to Jižní Svahy a Malenovice.

Současnou literaturu z Apeninského poloostrova v českých překladech s medailonem Elsy Morante, která sama sebe označovala pouze termínem „spisovatel“, představuje znalkyně italského písemnictví a renomovaná překladatelka Alice Flemrová, jejímž dílem je mj. i česká verze světového bestseleru Eleny Ferrante Geniální přítelkyně.

Pohled do budoucnosti zastupuje představení mezinárodního projektu NEWCOMER, zaměřeného na vzdělávání dospělých s důrazem na znevýhodněné skupiny, jehož partnerem je za Českou republiku Národní knihovna ČR.

Omezený formát rubriky mi neumožňuje popsat obsah tohoto čísla v naprosté úplnosti, ale o to s větším potěšením vás zvu k jeho četbě.

JAROSLAV CÍSAŘ