Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

stojíme na prahu nového roku a nevíme, co přinese. Už máme zkušenost, že to nemusí být jen věci příjemné, ale i zkušenost, že knihovny jsou místem, kde se – a oprávněně – očekává i nalézá podpora všeho pozitivního, tvůrčího, co směřuje ke vzdělávání, kompetentnímu hodnocení informací a rozhodování. Místem přístupným i pro minority, prostředím komunitním a kultivujícím. O tom všem jste mohli číst i na stránkách tohoto časopisu. Nedávno jsme si připomínali 70 let od počátku jeho vycházení a už tu máme tři čtvrtě století jeho trvání. Vzletněji i konkrétněji o tom, co vás v tomto ohledu letos čeká, informuje prosincový editorial šéfredaktora časopisu.

K výše zmiňovanému výročí přísluší první příspěvek do ankety, kterou budete v letošním ročníku potkávat pravidelně. V rubrice Téma předkládáme koncepční knihovnický materiál – Manifest IFLA/UNESCO. Připravovat jeho aktualizaci v online režimu byla určitě velká výzva, ale povedlo se. První článek nového cyklu o historických periodikách líčí osud prvních, ovšemže německých novin na území Čech. Je graficky propojen s obálkou a podobný ráz bude mít celý 75. ročník Čtenáře, stejně jako loňské obálky korespondovaly s články o překladech z cizojazyčných literatur (dokončení posledního, o španělské a hispanoamerické literatuře, cyklus uzavírá a najdete ho také v tomto lednovém čísle).

Moc víc už v omezeném rozsahu úvodníku představit nestihnu. Ještě zmíním ze „zákulisí“, že o obsahu středové přílohy, kterou zachováváme i v letošním roce, se vedla na redakční radě diskuse. Ukázalo se, že téma dětského čtenářství ještě zdaleka není vyčerpáno, a hlásila se i potřeba prezentovat PR knihoven. Že se obě oblasti budou střídat, je ukázkou živosti a kreativity redakčních setkávání, která probíhají pravidelně každý měsíc částečně „naživo“, částečně online. Před Vánoci se rada sešla v početné sestavě (viz foto), a tak vám mohu tlumočit její přání všeho dobrého, zdraví, ať máte hojnost nových nápadů, vzděláváníchtivých uživatelů, vstřícných zřizovatelů a laskavých a statečných ředitelů. To mi připomíná, že vydavatel Čtenáře, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, v lednu ředitele mění, a tak tohle přání platí dvojnásob pro ni i pro další vývoj časopisu, který držíte v ruce.

PAVLA VLKOVÁ