Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Velká Hleďsebe

Text a foto: SOŇA NĚMCOVÁ knihovna@obecvh.cz

Nejdříve vám představím obec Velká Hleďsebe, ve které se naše knihovna nachází. Je tomu neuvěřitelných 435 let od první písemné zmínky o ní a neustále vzkvétá. Loni dokonce vyhrála v soutěži Vesnice roku 2022 zlatou stuhu krajského kola. V roce 2017 zase naše knihovna získala cenu Knihovna roku v krajském kole a v celorepublikovém jsme se umístili na druhém místě.

Velká Hleďsebe leží dva kilometry od Mariánských Lázní. Tvoří ji tři části (bývalé samostatné obce): Velká Hleďsebe, Klimentov a Malá Hleďsebe. Je zde jedna základní škola a dvě mateřské školky. Obec má vlastní knihovnu a ta sídlí od roku 2004 v levé časti budovy radnice. Celkově zde žije 2245 obyvatel, z toho „pouze“ 150 aktivních čtenářů.

O knihovně a našich čtenářích

Knihovna Velká Hleďsebe má svou nadřazenou knihovnu v Chebu. Naše knihovna má tři části: půjčovnu, dětskou část a zasedací místnost. V současnosti plánujeme lehkou rekonstrukci, neboť díky aktivitám, které zde pořádáme, je místnost nedostačující, a tak je naším cílem ji zvětšit a propojit s půjčovnou. Díky rekonstrukci vznikne i část věnovaná odborné a regionální literatuře.

Náš knižní fond obsahuje téměř 8000 svazků; z větší části (cca 6500 svazků) v našem vlastnictví.

Uživatelům poskytujeme výpůjční služby a meziknihovní výpůjčky, informační služby, a jak tvrdí naše kolegyně z chebské knihovny: „Jsme taková specifická knihovna.“

Poplatky za zřízení čtenářského průkazu se u nás nevybírají díky paní starostce, která půjčování knih bere jako službu lidem, za kterou se neplatí. Půjčujeme na dva měsíce s možností prodloužení zdarma o jeden měsíc. U našich čtenářů se těší největší oblibě převážně detektivky/thrillery, historické romány a rodinné ságy. Mládež sice není moc zvyklá číst, ale svými aktivitami se je snažíme do knihovny nalákat a získat si nejen jejich čas, ale i chuť se knihám zase věnovat. Vypadá to, že se začíná blýskat na lepší časy…

Novinky v knihovně

Já osobně zde působím krátkou dobu, a to od března 2022. Přede mnou zde dlouhá léta pracoval Petr Kreuz, který byl knihovnickou legendou. Dá se říci, že v našem kraji není knihovna, která by ho neznala. Bohužel, ze zdravotních důvodů musel odejít a na jeho místo jsem přišla já a se mnou přišlo několik změn.

Všichni víme, že doba covidu kultuře příliš nepřála a mnoho lidí přestalo knihovnu navštěvovat.

Abychom je opět naučili chodit do knihovny a přiměli k tomu i mladé čtenáře, pořádáme pravidelně akce pro děti a rodiče. Každých 14 dní máme odpolední tvoření a neskromně mohu říci, že při poslední akci (během školního roku) jsme se nemohli do knihovny téměř vejít.

Těší nás navázání spolupráce s místními školkami. Pro ty máme jednou za měsíc připravené aktivity spojené s určitou knihou. V neposlední řadě jsme začali spolupracovat i s místní školou. Kromě besed pro první a druhou třídu jsme zde uspořádali i pasování prvňáčků do řádu čtenářského, recitační přehlídku a výstavu žákovských prací. S radostí musím říci, že tyto akce plní i podprahový účel, takže se sem děti vracejí a začínají si knihy půjčovat.

Jako další novinku zde máme možnost půjčování Albi tužek a knih k nim plus půjčování deskových her. Věřím, že lidé začnou mít vřelý přístup i k této netradiční výpůjčce. Touto aktivitou chceme podpořit i školu, která má deskové hry jako jeden z kroužků, a tak je naším cílem vzájemně se propojit. Větší spolupráci se školou chystáme aktivitami jako vzdělávací besedy na různá témata, autorská čtení nebo podpora Čtenářského kroužku.

Novinkou jsou i facebookové stránky, kde zveřejňujeme nejen knižní novinky, fotografie z akcí, ale využíváme je jako nástroj, jak se lidé dozví o plánovaných akcích. Samozřejmě nezapomínáme ani na oblíbené soutěže o zajímavé ceny. Budu ráda, pokud náš Facebook navštívíte, budete sledovat a třeba se i zúčastníte našich soutěží (https:// www.facebook.com/Knihovna-Vel%C3%A1-Hle  %C4%8Fsebe-106082648672300).

Plány do budoucna

Plánů máme mnoho! Nyní nás čeká revize fondu a jeho obměna, kdy tituly, které jsou již mimo světla reflektorů, nahradíme aktuálními bestselery. Chceme též zacílit na dětskou kategorii, aby si všichni našli to své. Doplňovat budeme i knihy určené k povinné četbě a literaturu pro náctileté, nyní ve velmi často používané kategorii young adult.

Mimo knihy chceme nabízet i řadu akcí pro děti a dospělé, soutěže, a tím lidi v obci nejen získávat jako čtenáře, ale celkově dát našim občanům pocit sounáležitosti a možnosti se potkávat a tmelit. Pevně věřím, že se nám podaří navyšovat počty aktivních čtenářů a že se knihovna stane společenským i kulturním centrem naší obce.

V případě, že někdo z vás bude mít cestu kolem, jste srdečně zváni. Kromě milého prostředí máme i vynikající kávu. Budu se těšit na vaši návštěvu!