Hlavní obsah stránky

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Knihovna Českého krajanského spolku v Athénách

LUCIE KARAGIANI JAHODOVÁ  ljahodova@email.cz

Český krajanský spolek vznikl v Athénách již před deseti lety. České maminky chtěly podpořit češtinu svých dětí, a tak založily krajanský spolek a následně českou školu. V současné době spolek provozuje nejen českou školu, ale dělá i akce pro rodiny s dětmi a celkově sdružuje lidi, kteří sympatizují s Českem a českou kulturou.

Významnou součástí české kultury je i česká literatura, a tak se podařilo po několika letech fungování spolku založit i českou krajanskou knihovnu v prostorách, které byly sdílené s jiným řeckým spolkem. Bohužel, využívání těchto prostor bylo vzhledem ke sdílení omezené a před několika lety knihovna zanikla, protože dané prostory nešlo již dále využívat. Spolek ale trvale pracoval na obnově knihovny, jelikož české komunitě chyběla.

Prostory

V září 2021 se podařilo pronajmout prostory naproti řecké škole, kde probíhá výuka naší české školy. Nová poloha knihovny a spolkových prostor je ideální. Ve škole probíhá výuka češtiny každou sobotu, žáci tak před a po skončení výuky mohou knihovnu využít. Rodiče si pak můžou vypůjčit knihu, když probíhá výuka jejich dětí. Knihovna se také využívá na pořádání různých spolkových akcí a k prezentaci prací, které děti v rámci výuky vytvoří, v neposlední řadě také k uskladnění pomůcek pro výuku a organizaci spolkových akcí. Má tedy multifunkční využití a její poloha na místě, kde se pravidelně scházíme, je velice výhodná a zvyšuje její využívání.

Aktivity

Již od začátku znovuobnovení knihovny jsme chtěli, ať to tam „žije“! Během prvního roku fungování jsme zde uspořádali mnoho akcí různého typu. Nejdříve se zde konal workshop s lektorem tvůrčího psaní Reném Nekudou jak pro dospělé, tak posléze i pro děti. Následovala velice zajímavá beseda s šéfredaktorem Českého rozhlasu Alešem Vrzákem. Další realizované akce byly přednáška o stresu a meditaci, Mikuláš, vánoční besídka, velikonoční tvoření propojené s četbou knihy o králíčkovi Petrovi, tvoření vánočních a velikonočních věnců. V tomto duchu chceme pokračovat i nadále: zvát na besedy zajímavé osobnosti spojené s Českem a sdružovat v prostorách knihovny českou komunitou při jiných spolkových akcích, které budou pro naše krajany zajímavé a v ideálním případě budou spojeny i s českou kulturou.

V případě dětí se chceme zaměřit na podporu čtenářství využíváním knížek ve výuce a dále také organizováním akcí na podporu čtenářství. V roce 2021 jsme například v březnu, kdy se v ČR slaví měsíc knihy a čtenářů, zorganizovali akci, kdy si každé školní dítě za pomoci učitelky z knihovny vypůjčilo knihu, přečetlo ji, zapsalo zápis do čtenářského deníku a následně proběhla i prezentace knížek ze strany dětí před ostatními dětmi. Tuto akci určitě znovu zopakujeme.

Ocenění

Velice nás potěšilo, že jsme v dubnu 2022 za obnovenou knihovnu získali ocenění za literaturu pro děti a mládež SUK – Čteme všichni v kategorii krajanských knihoven. Ocenění si moc vážíme a opět nám to pomohlo knihovnu i více v rámci krajanské komunity zpropagovat, a zvýšit tak její návštěvnost. Pro nás, co se o knihovnu staráme, to pak bylo příjemné ohodnocení naší dobrovolné práce. Snažíme se, aby knihovna vzkvétala, jelikož literatura pomáhá rozvíjet český jazyk a přispívá k udržování české kultury nejen pro nás, ale i pro budoucí generace Čechů žijících zde v Athénách.

Od založení naší knihovny se snažíme neustále doplňovat nabídku knih o nejrůznější novinky. K tomu využíváme především soukromé knižní dary a omezené finanční zdroje spolku; některé knihy jsme získali darem od českého státu. Aktuálně máme k dispozici pestrý výběr žánrů české i zahraniční literatury pro děti a dospělé. Dále také interaktivní knihy s Albi tužkami, CD a DVD s českými pohádkami, audio knížky nebo společenské hry.

Praktické fungování knihovny a plány do budoucna

Pokud jde o praktické fungování knihovny, seznam knih evidujeme v excelovském souboru. Výpůjčky pak zapisujeme do papírových sešitů, kde každý uvede své jméno, termín výpůjčky a posléze zde i poznamená, kdy byla kniha vrácena. Knihy si může zdarma vypůjčit člen krajanského spolku (tzn. má-li zaplacený roční příspěvek). Aktuálně cítíme, že elektronizace systému evidence a výpůjček by samozřejmě byla přínosná, ale zásadně by to neovlivnilo fungování knihovny vzhledem k aktuální menší četnosti výpůjček.

Naším cílem do budoucna není rozšiřovat počet knížek (v současnosti máme 1052 svazků knih pro dospělé a 680 svazků pro děti), ale spíše knihovnický fond zkvalitňovat a modernizovat, abychom měli v nabídce aktuálně nejprodávanější autory a jejich knihy. V případě dětských knih máme cíle podobné. Dále se chceme zaměřit na výběr knih, které jsou pro naše dvojjazyčné čtenáře vhodné. Co to znamená? Přeci jenom naše děti neovládají češtinu na takové úrovni jako jejich vrstevníci v Česku. Musíme tedy do knihovny vybírat knihy s jednodušší slovní zásobou a doplněné atraktivními ilustracemi. Uvítali bychom, kdyby někde takový výběr existoval, měli jsme ho k dispozici, aby z něho mohly čerpat i další české školy působící v zahraničí. Rádi bychom také rozšířili nabídku Albi knih s mluvící tužkou, protože jsou mezi dětmi velice oblíbené a pomáhají také zaneprázdněným rodičům.

Co říci závěrem? Jsme velice pyšní na to, co se nám podařilo pro krajanskou komunitu v Athénách vybudovat, ale teď je před námi další úkol: knihovnu ještě více mezi krajanskou komunitou zpropagovat a zvýšit její využívání. Těšíme se, že si budeme moci přečíst další příběhy o činnosti krajanských knihoven v časopise Čtenář, které by nás mohly inspirovat!

Foto: archiv knihovny Českého krajanského spolku v Athénách