Hlavní obsah stránky

NOVÉ PROJEKTY: Milan Kundera v MZK

JAROSLAV CÍSAŘ  ctenar@svkkl.cz

Moravská zemská knihovna (MZK) se spisovateli Milanu Kunderovi, v současnosti jednomu z nejpřekládanějších a také nejproslulejších českých autorů, věnuje dlouhodobě a systematicky. Proběhla zde kunderovská výstava, MZK o něm vydala reprezentativní publikaci, jejímž autorem je ředitel knihovny Tomáš Kubíček. Chystají zde specializovaný útvar, Knihovnu Milana Kundery, která vznikne na základě spisovatelova daru – jeho archivu a knihovny. Ředitele MZK jsem v této souvislosti požádal o rozhovor.

V říjnu 2022 jste osobně z Francie přivezl archiv a knihovnu Milana Kundery. Jak rozsáhlý je to fond a co obsahuje?

Fond má dvě části, zjednodušeně řečeno. Tu první představuje archiv Milana Kundery. Budoucí badatel v něm najde nejenom soubor literárních cen, které Milan Kundera získal za své dílo po celém světě, fotografie z oficiálních i neoficiálních setkání autora s různými kulturními či politickými osobnostmi, korespondenci s přáteli – třeba s Federicem Fellinim, Fernandem Arabalem a tak podobně, ale i velký konvolut recenzí a kritik, které dávala dohromady a třídila paní Věra Kunderová a který se stává jedinečným zdrojem pro studium recepce Kunderova díla v různých národních kulturách. Tato část je shromážděna v pětadvaceti archivních krabicích. Tou druhou částí je knihovna Milana Kundery – tedy knihovna, která vznikala na základě autorského výtisku, jenž Kunderovi posílali světoví nakladatelé a který postupně vytvořil rozsáhlý soubor o rozsahu asi tří až čtyř tisíc publikací. Přesný soupis obou částí se teprve zpracovává.

Je tento dar ze strany světoznámého spisovatele něčím podmíněn?

Ne, žádné podmínky nejsou ze strany manželů Kunderových stanoveny. Ale jaksi se automaticky předpokládá, že se o tento fond budeme aktivně starat a trvale jej rozšiřovat. Ostatně v tomto smyslu máme uzavřenu i smlouvu s literární agenturou, která Kunderu zastupuje a díky které k nám do MZK nakladatelé zasílají povinný výtisk každé nové publikace, která je kdekoliv ve světě vydána. Výsledkem je, že nemine týdne, aby k nám nedoputovalo nové vydání některé z Kunderových knih.

Vznikne tak v MZK samostatný útvar?

Plánem je, že v MZK vznikne Knihovna Milana Kundery jako samostatná studovna a prezentační místo, kde bude možné nejenom procházet Kunderovými texty či texty o Milanu Kunderovi, ale kde bude mít badatel k dispozici i digitalizovaný archiv. Současně bude tato místnost připravena na to, aby se v případě potřeby proměnila na diskusní fórum pro až padesát účastníků v publiku. Nejsme muzeum ani archiv, tedy podmínkou je, že Knihovna Milana Kundery bude živým a otevřeným centrem, které bude zpřítomňovat Kunderovo myšlení v co nejširší a nejaktuálnější perspektivě.

Na jaké služby a informační servis se v souvislosti s tím mohou kunderologové těšit?

Na kompletní a stále obnovovanou bibliografickou databázi Kunderových děl vydaných ve světových překladech, fyzický fond, který umožní se v co nejširší podobě ponořit do studia Kunderových textů a do sekundární literatury, digitalizovaný archiv, různé virtuální nástroje jako například digitální mapu, a pak samozřejmě na debaty a zajímavé hosty. Záleží také na partnerech, které máme v úmyslu k provozu Knihovny přizvat, co budou oni moci a chtít nabídnout. Tato jednání nás čekají v příštích měsících, protože teprve nyní se nám podařilo knihovnu z Paříže převést a teprve v těchto dnech začíná stavební realizace vybudování prostor knihovny. Nyní tedy víme, o jakých časech a o jakém programu se můžeme začít bavit.

Kdy a při jaké příležitosti došlo k nápadu získat Kunderovu knihovnu a archiv? A jak se realizace celého projektu vyvíjela?

S manželi Kunderovými jsme připravovali v roce 2018 výstavu, která nesla název Milan Kundera (neztracen) v překladech. Ta výstava měla nejenom ukázat na rozsah Kunderova překladového díla, ale současně i vyvrátit tezi, že se nezajímá o své české čtenáře. Myslím, že se obojí podařilo. Při té příležitosti vyvstala i otázka, co bude s oněmi soubory dále, a manželé Kunderovi přijali nabídku MZK, že se o tyto věci postará. To jen potvrdilo, že Kunderovi na českém čtenáři záleží a že třeba i jeho vztah k rodnému Brnu je stále velmi silný. Převoz jsme původně plánovali na rok 2020, ale došlo k němu až nyní na podzim roku 2022. Důvodem trvalých odkladů byly restrikce, které vznikaly ve Francii či u nás v důsledku celosvětové pandemie covidu, takže jsme museli čekat. Ale Kunderovo dílo nepodléhá prchavé aktualitě, tedy čas čekání pro nás nebyl nijak podstatný.

Děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se záměr MZK vydaří naplno uskutečnit. Ostatně Knihovna Milana Kundery určitě není na stránkách Čtenáře reflektována naposledy.

Foto: archiv MZK