Hlavní obsah stránky

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

  • Téma: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví

    — minulost a současnost bibliografického kolokvia

    — akviziční seminář   

    — kontakty profesních organizací aj.

  • Události:

    — knižní veletrh v Hradci Králové

    — workshop pro metodiky v MZK

  • Rozhovor s novou ředitelkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana Brianou Čechovou
  • Práce s dětmi se zrakovým postižením
  • Knihovny v novém: nové pobočky MěK Jihlava Horní Kosov a Březinova
  • Sto let MěK ve Frýdku-Místku 
  • Krajanské knihovny: Česká knihovna na Islandu
  • Z historie periodik na území dnešní ČR: Pražské poštovské noviny
  • Přílohy o vizuální identitě knihoven – Městská knihovna v Praze

a další materiály.

 

Věříme, že zůstanete našimi čtenáři a předplatiteli!