Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

na knihovnickém povolání se mi mimo jiné velmi líbí ta různorodost. Že se tu uplatní jak ten, kdo miluje práci s lidmi, tak ten, který si nejraději zaleze někam do samoty a vybírá, třídí, rovná. Technický typ i jeho opak. Člověk pořádný, systematický i rozevlátý, plný nápadů, které pak dotahuje jeho kolega puntičkář. Četli jste si už ve škole často pod lavicí a dosud ležíte každou volnou chvilku v knížkách? Máte rádi děti? Líbí se vám práce se seniory? Jste duší pedagogickou? Organizátorskou? Ano, všichni se vejdeme do kolonky „knihovník“ a můžeme si najít, co nám sedí. Ale ani ti, kteří se s knihovnickou profesí takto nablízko nepotkali a chtěli by, nemusí rezignovat. Cestou může být třeba dobrovolnictví, kterému je věnován hlavní prostor březnového Čtenáře. Přehledový článek Evy Vodičkové z Krajské knihovny Karlovy Vary obsahuje vedle uvedení do problematiky i příklady z praxe nejen její domovské knihovny, ale také třeba z Karviné, Třince a Havířova. I v Městské knihovně v Praze mají s dobrovolnictvím zkušenosti, o ty se podělil koordinátor tamní dobrovolnické práce Ondřej Hudeček. Je vidět, že se s podporou dobrovolníků v knihovnách čte, tančí, učí cizím jazykům, vyšívá, hrají se deskové hry, konají akce pro děti, ale také se třídí, zařazuje a vyřazuje a jánevímcoještěsedělá.

Téma doplňují další rubriky, které vás, doufáme, také zaujmou. Příspěvek o dvou hlavních platformách s českými e-knihami je prvním počinem rubriky o nových technologiích pro knihovny, jinde se dozvíte, jak se novela autorského zákona dotýká knihoven, přiblížíme vám projekt Národní knihovny ČR Registr českých knih, navštívíte nejen novou knihovnu v Halenkovicích, ale také krajanskou v Londýně, ohlédnete se za dvěma podzimními knihovnickými semináři, do hlubší minulosti ještě vstoupíte díky V. M. Krameriovi a jeho novinám. Zajímavé zkušenosti z realizace programů pro žáky v knihovně přináší Jitka Vyplašilová, učitelka a knihovnice v jedné osobě. I středová příloha se tentokrát věnuje dětem a vzdělávání a přináší informace o možnostech přiblížení klasické literatury dnešním dětským čtenářům.

Tady v redakci doufáme, že si z březnové nabídky článků vyberete, ať jste radši mezi lidmi, nebo mezi knížkami, a že vám Čtenář bude dobrým společníkem při vykročení do letošního jara.

PAVLA VLKOVÁ