Hlavní obsah stránky

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pracovní list – Mapování díla K. Čapka

Metodické doporučení k pracovnímu listu

Pracovní list lze využít na lekcích, kde se děti prostřednictvím přímé práce s knihami Karla Čapka seznamují s jeho dílem. V jednotlivých úkolech mohou získávat další materiály k prostudování, které jim dílo více představí. V evokační části mohou děti objevovat vybraná díla (podle preference lektora) prostřednictvím ukázek z děl samotných nebo z děl jimi inspirovaných (obrazy, záznam z divadelních her, komiksová zpracování). Vděčný úkol je i na základě již získaných informací intuitivní třídění postav z knih (lístečky s krátkými charakteristikami postav). Poté mohou děti i na základě vizuálního vjemu obálek posoudit, jakému tématu se daný titul věnuje. Při skupinové práci, kdy dostane každá skupina svou přidělenou knihu a k ní příslušné již představené materiály a navíc podrobnější anotaci k dílu, budou zpracovávat pracovní list z této přílohy. Z praxe mám vyzkoušeno, že děti dovedou velmi překvapit, když jim tento úkol zadáte, neboť i během poměrně krátké chvíle zvládnou o knize zjistit zajímavé informace. Na závěr nesmí chybět reflexe a ujasnění získaných informací a doplnění údajů o životě a díle tohoto autora. Aktualizovat témata můžeme zasazením do současného kontextu – vyhledáním podobných témat v aktuálních novinách apod.

Podobenka K. Čapka, použitá v pracovním listu, je z této www: http://literatura.jecool.net/www/clanky/zobraz/24