Hlavní obsah stránky

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Mezinárodní knihovna Okénka v Londýně

JANA NAHODILOVÁ jana.nahodilova@okenko.uk 

Mezinárodní knihovna Okénka funguje v České a slovenské škole Okénko v Londýně jako jedna z hlavních aktivit na podporu čtenářství pro děti i dospělé nejen v Londýně, ale po celém světě. Škola samotná vznikla v roce 2012 a výměna knih mezi rodinami žáků začala téměř okamžitě. Knihovna v té nejjednodušší formě začala nabízet knihy od roku 2014. Dnes mají čtenáři okénkářské knihovny k dispozici přes 16 000 svazků knih pro čtenáře každého věku ve třech jazycích: češtině, slovenštině a angličtině.

V knihovně nabízíme nejen knihy tištěné, stolní hry, DVD a audioknihy, ale také e-knihy. V rámci knihovny a školy Okénka organizujeme řadu aktivit pro rozvoj čtenářství, protože právě čtenářství považujeme za stěžejní ke zdokonalení a rozvoji jazyka, stejně jako k podpoře porozumění české kultuře a společnosti v krajanské komunitě. V roce 2021 získala Mezinárodní knihovna Okénka za svoji práci 2. cenu v kategorii „počin školních knihoven“ v 29. ročníku ceny za literaturu pro děti a mládež SUK – Čteme všichni, kterou organizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. V tomto článku přiblížíme práci i organizaci knihovny a problémy, kterým jsme v průběhu let museli čelit.

Začátky knihovny

U založení České a slovenské školy Okénko v Londýně stály tři matky, které se rozhodly společně podporovat bilingvní výchovu svých dcer, a to nejen výukou jazyka a reálií, ale také organizací kulturních a mimoškolních aktivit. Podobně jako u mnoha knihoven, které fungují v krajanských školách po světě, spadá úplný začátek knihovny Okénka k výměně knih mezi rodinami žáků. Během prvního roku se navršily dary knih jak od rodin žáků, tak od různých organizací, a proto jsme na začátku roku 2014 dospěli k rozhodnutí založit knihovnu a knihy začít půjčovat organizovaně. Nechali jsme si udělat na zakázku police na kolečkách, které se spojily dohromady, na skladování a uzamčení na ochranu knih, protože si prostory na školu pronajímáme a nemáme svoje vlastní.

V první fázi, v roce 2014 jsme vytvořili seznam knih v programu Microsoft Excel pouze se základními informacemi, a to: příjmení a jméno autora, název knihy, rok vydání. Do tohoto seznamu jsme si také zapisovali data výpůjček a vrácení se jmény čtenářů. S nárůstem počtu žáků školy i počtu knih bylo dost brzy jasné, že pro naše potřeby bude nutný profesionální katalog, který je lehce přístupný, ve kterém jsou knihy rozdělené do sekcí podle jazyků i žánrů a do kterého můžeme zaregistrovat jednotlivé čtenáře. Po dlouhém průzkumu trhu jsme v roce 2017 vytvořili katalog knihovny v rámci katalogizačního knihovního systému Librarika, který je nejen zdarma, ale zdál se být i dobře srozumitelný pro použití čtenáři. Nevýhodou Librariky byl ovšem fakt, že pro mnoho českých či slovenských knih bylo nutné manuálně přidávat obrázek obálky či popisek knihy.

V květnu 2021 jsme se v souvislosti s online působením Filmového a knižního klubu Knihomol rozhodli nabízet také české a slovenské e-knihy. Hlavní poskytovatel e-knih pro české a slovenské knihovny firma Palmknihy souhlasila s uzavřením dohody, ovšem pouze pokud budeme používat specifický knihovní systém. Ve stejném období jsme dosáhli maxima knih, které lze mít v knihovním systému Librarika zdarma. Provedli jsme další průzkum trhu a na základě specifikací firmy Palmknihy jsme vyjednali slevu pro naši školní krajanskou knihovnu s firmou Lanius na jejich katalogizační informační systém Tritius, který je jeden z nejrozšířenějších v knihovnách v České republice a na Slovensku. Důležitým rozhodujícím faktorem bylo, že knihovní systém Tritius je webový, a tedy dostupný pro čtenáře bez nutnosti stahování programu. Navíc je flexibilní a v průběhu instalace si knihovny mohou částečně katalog adaptovat pro své potřeby. Avšak nejdůležitější stránkou pro Okénko byla možnost výpůjček e-knih, a to jak od firmy Palmknihy, tak e-knih dostupných zdarma z Městské knihovny v Praze.

Současnost

V současné době v Mezinárodní knihovně Okénka nabízíme přes 16 000 svazků knih a e-knih pro čtenáře každého věku, a to jak v češtině a slovenštině, tak i české či slovenské autory v angličtině a cizí autory v češtině a slovenštině. Fond knihovny Okénka je nyní rozdělen do tří hlavních kategorií podle jazyka a následně do podkategorií: první, druhé a třetí čtení, pohádky, knihy pro starší děti, naučné knihy, beletrie pro dospělé, učebnice, výukový materiál, audioknihy, DVD, stolní hry atd. Katalogizace knih a následné výpůjčky probíhají pomocí přírůstkového čísla na štítku na hřbetu knihy s počátečními písmeny příjmení autora.

Hlavními uživateli knihovny jsou žáci Okénka a jejich rodiny, kteří mají přístup k nabídce knihovny zdarma každou sobotu. Pro naši krajanskou organizaci je ovšem také důležité být k dispozici členům naší komunity i mimo Okénko. Zájemcům ve Spojeném království nabízíme zásilkovou službu a zájemcům kdekoliv ve světě nabízíme možnost členství v Mezinárodní knihovně Okénka za stejných podmínek, jako nabízí české a slovenské knihovny. Po zaplacení administrativního ročního poplatku si mohou čtenáři půjčovat e-knihy zdarma. Výpůjčky e-knih na platformě Městské knihovny v Praze nejsou omezené, e-knihy přes platformu Palmknihy jsou limitované maximem tří titulů na měsíc.

Aktivity na podporu čtenářství pro děti

Podobně jako mnoho knihoven jsme zjistili, že nestačí mít nabídku knih a dalších materiálů, a proto v rámci snah na podporu čtenářství pořádá Okénko různé aktivity pro děti i dospělé.

Nedílnou součástí výuky v Okénku je čtenářská hodina v každé třídě, kdy se v jedné třetině výuky každou sobotu zaměřujeme na společné čtení, čtení s porozuměním a povídání si o knihách. Každá třída tak společně čte jednu knihu, kterou si vybere, a to jak ve škole, tak doma. Každý žák si navíc spolu s knihovnicí a učitelkou vybírá svoji vlastní knihu na čtení doma, kterou potom pravidelně vyměňuje za novou. V pololetí a na konci školního roku vyhlašujeme cenu pro čtenáře pro každou třídu, kdy neoceňujeme počet přečtených knih či stran, ale pokrok a zapálení čtenáře.

V průběhu roku pořádáme několik pravidelných mimoškolních aktivit, kde se snažíme děti seznámit s autory a ilustrátory českých a slovenských knih. Naší největší akcí, kde je to možné a kde máme různé tvůrčí dílny a besedy, je Literární festival na konci školního roku. Například minulý rok jsme pozvali 11 autorů a ilustrátorů pro děti a tři pro dospělé. Máme také menší Vánoční festiválek v prosinci a autory zveme i v průběhu školního roku individuálně. Navíc se již přes šest let účastníme nyní mezinárodního projektu Noc s Andersenem, během kterého připravujeme pro děti program na večerní přespání s knihami, hrami, divadlem a povídáním i setkáním s autory a ilustrátory.

Během všech našich literárních aktivit se snažíme připravit i část programu na spojení online, ať již přes Zoom pro registrované, nebo přes naše sociální sítě pro všechny zájemce. Například rozhovory s autory či ilustrátory vysíláme na našich sociálních sítích a ukládáme na webových stránkách a Youtube kanálu, kde jsou k dispozici neomezenou dobu. Čtenáři si tam pak mohou najít rozhovory se svými oblíbenými autory či čtení z knih v jednotlivých sekcích.

Každou středu připravujeme online český čtenářský kroužek, ve kterém předčítáme z nejnovějších dětských knih, děláme rozhovory s autory, sdílíme informace a recenze o současné české literatuře pro děti i dospělé. Ve čtvrtek pak máme slovenský Čitateľský kútik.

Pravidelně přispíváme do mezinárodního časopisu nejen pro české děti v zahraničí Krajánek, který je pro všechny ke stažení zdarma a v naší knihovně je k dispozici s dalšími časopisy.

V rámci podpory čtenářství spolupracujeme s ostatními organizacemi a školami nejen v cizině, ale také v České republice a na Slovensku, a účastníme se či přispíváme do různých soutěží a iniciativ, například Překladatelská soutěž Tomáše Grulicha nebo Rosteme s knihou.

Během minulého roku jsme pořádali online Knižní dílny pro děti se současnými českými knížkami, kde jsme si povídali, četli, vymýšleli vlastní příběhy, kreslili a hráli tematické hry. Tento školní rok připravujeme online dílny tvůrčího psaní s autory v České republice a na Slovensku.

Aktivity na podporu čtenářství pro dospělé

Věříme, že podpora čtenářství musí směřovat také na dospělé, kteří jsou následně vzorem pro děti. Proto organizujeme měsíčně online Filmový a knižní klub Knihomol, ve kterém diskutujeme o nejzajímavějších knihách pro dospělé. Zároveň po skončení klubu se snažíme domluvit online rozhovory s autory knih, které jsme četli, a rozhovory i další informace o tvorbě daných autorů publikujeme na sociálních sítích, Youtube kanálu i ve speciální facebookové a whatsappové skupině Knihomol.

Snažíme se sledovat vydavatelskou činnost v České republice a na Slovensku a pomáhat dospělým, aby se zorientovali v nabídce titulů nových knih, a proto jsme nejen v kontaktu s jednotlivými nakladateli, ale také pořádáme půlročně debatu s knihkupci o nových českých a slovenských knihách pro děti. Našim čtenářům také zprostředkováváme nákup knih na našich akcích.

Svou činností se snažíme svým „málem“ přispět k povědomí o české a slovenské literatuře a k vytvoření dobrého vztahu nejen dětí, ale i dospělých ke knihám a čtenářství všeobecně.