Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Permanentní výročí: Knihovna po celý rok

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poté, co se přes nás převalila největší vlna covidu (a objevily se i problémy jiné…), jako by knihovny znovu ožily nebývalou aktivitou. Denně nám v redakci na stole přistávají – to je samozřejmě nadsázka (!), přesněji cestou z počítače se objevují na displeji monitoru – další a další pozvánky a zprávy o chystaných nuceně odložených či úplně nových aktivitách. Konferencích, seminářích, workshopech, přednáškách, o zavádění nových technologií a technických prostředků, které jsou určeny všem věkovým kategoriím návštěvníků knihoven a s tematikou velmi košatou. V této souvislosti mě napadlo, že by i časopis Čtenář se svou ambicí být kronikou oboru a odrážet pokud možno věrně knihovnický profesní kvas měl přispět svou troškou do inovačního mlýna.

Místo řady po sobě jdoucích či přímo navazujících kampaní jako „Měsíc čtení“ a „Měsíc čtenářů“, připomínání jednotlivých literárních žánrů (v minulém čísle byly zmíněny například dvě stovky pořádaných literárních soutěží u nás!), druhů záznamových médií pro uchovávání informací a práci s nimi, rozrůznění aktivit podle věkových kategorií návštěvníků knihoven, kurzů různých dovedností a podobných akcí a projektů vše sloučit do jediné permanentní, řekněme s pracovním názvem třeba „Knihovna po celý rok“ nebo „Knihovní centrum je tu pro vás pořád“ apod. Je jich tolik, že hravě přesáhnou počet týdnů v roce! Ale rok má zase pouhých 365 dnů… Stačí jen prolistovat tímto číslem a inspiraci naleznete.

Kolik regionálních variací nabízí jen projekt S knížkou do života, nadějné jsou i záměry dětí a mládeže vrátit se do knihoven (a to ještě probíhají výzkumy dalších kategorií uživatelů, u nichž předestřená nabídka kulturně-naučného a výukově-vzdělávacího servisu, je-li správně zacílena a podána, podle některých dílčích výsledků zdvihá zájem o využívání služeb knihoven). Moderní technologie rovněž s nebývalou rychlostí a komfortem rozšiřují škálu knihovnických a informačních služeb. Nová sekce SKIP, sdružující mladou a nastupující generaci pracovníků knihoven, je také příslibem neotřelých nápadů a možností.    

A to jsem jen mimoděk sáhl do obsahu nejnovějšího čísla, přičemž časopis vychází jedenáctkrát za rok a další autoři i autorky byli osloveni, aby se podělili se svými nápady a zkušenostmi s ostatními. Každý si jistě vybere! Je jen otázkou, zda si pro sebe dokáže vybrat to správné a zda dokáže rozlišovat z té nabízející se kulturní, vzdělávací, naučné a osvětové hostiny. Pokud by však nebyla tak bohatá nabídka, asi bych spíše hořekoval…

JAROSLAV CÍSAŘ