Hlavní obsah stránky

ROI: šťastné číslo pro knihovnu v praxi

Připravila VERONIKA CHRUŠČOVÁ veronika.chruscova@mlp.cz

Městská knihovna v Praze uspořádala ve spolupráci s Univerzitou Pardubice loni na podzim odborné semináře a workshopy, které se věnovaly problematice ROI (návratnost investic) v knihovnách. Už znáte své „šťastné“ číslo? Jak tuto znalost využijete (a komu to spočítáte)? Byl pro vás a vaši knihovnu seminář a workshop přínosem? požádali jsme několik účastníků o zpětnou vazbu před další sérií těchto akcí.

Jitka BANZETOVÁ, Městská knihovna Chodov

Seminář i workshop pro nás byl velkým přínosem, ukázal nám další možnosti pohledu na námi nabízené služby. Zejména v současné době je žádoucí předkládat nejen klasické statistické výsledky knihovnické činnosti, jako jsou počty návštěvníků a výpůjček, ale i ekonomický pohled, který je velmi potřebný a zajímavý – navíc pro obě zúčastněné strany (knihovníci/zřizovatelé) dost nečekaný. Pro knihovníky by měl být povzbuzením, že jejich práce nemá jen zábavný (v lepším případě vzdělávací) efekt, ale i přímý ekonomický dopad. Zřizovatele by to pak mělo utvrdit v tom, že efektivně pracující knihovna je nejen jejich morální a kulturní vizitkou, ale potřebnou institucí při-spívající k rozkvětu města a celkově lepšímu životnímu standardu jeho obyvatelstva.

Výsledky jsme zatím plně neprezentovali, protože paní ředitelka je delší dobu nemocná. Oficiální prezentaci plánujeme po jejím uzdravení – a to před zřizovatelem (starosta, zastupitelstvo).

Eva MĚŘÍNSKÁ, Městská knihovna Tábor

Naše šťastné číslo využijeme při rozhovorech se zřizovatelem nad rozpočtem knihovny. Pomůže nám v argumentaci, že je knihovna užitečná a svoje prostředky nemarní. Využili jsme je i v komunikaci se čtenáři a obyvateli města jako ukazatele úspěšnosti.

Při semináři a workshopu bylo zajímavé přemýšlet, co všechno ovlivňuje to, zda se knihovna „vyplácí“. Ten pohled byl pro nás nový a obohacující.

Daniela DIVÍNOVÁ, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Praktický seminář ROI – šťastné číslo pro knihovnu jsem v MěK Praha absolvovala v listopadu 2015. A to se stejným nadšením, jako jsem dříve naslouchala v Brně iniciační prezentaci na shodné téma… V průběhu celého pražského semináře jsem si, coby ekonomka neustále se pohybující ve světě různých čísel, výpočtů, rozborů a komentářů, říkala: „… vždyť je to tak jasné, logické, vysvětlující, zdůvodňující, v praxi použitelné.“ Za rok 2014 jsem se dopočítala k hodnotě ROI (návratnosti investic naší knihovny) ve výši 8,0.

Hrdá na výsledné „šťastné číslo“ jsem přemýšlela, kde všude tuto informaci uplatním a použiji. Ihned jsem vysvětlovala princip výpočtu a úžasný výsledek na poradě vedení. Více jsem se zapotila při osvětlování podstaty ROI na poradě všech pracovníků knihovny (ale konečný výrok o tom, že za každou vloženou korunu poskytla naše knihovna veřejnosti službu ve výši 8 Kč, a pohled na rozzářené tváře mých kolegů a kolegyň mě zcela uspokojil). Navíc jsem všem ukázala vizuálně povedený certifikát o ověřené hodnotě výpočtu ROI za rok 2014, který jsme obdrželi z MěK Praha.

Na základě získaných znalostí jsem propočítala hodnotu ROI za rok 2015. Výsledek předčil má očekávání. Hodnota ROI za rok 2015 vyšla 7,98 Kč, což mě utvrdilo v přesvědčení, že princip výpočtu je skutečně obecně použitelný pro knihovnickou praxi a že naše knihovna je prostě (téměř) dokonalá. Prezentace výše vyprodukovaného „veřejného blaha“ se stala součástí Výroční zprávy za rok 2015 i součástí Komentáře k uzavřenému kalendářnímu roku 2015 pro zřizovatele naší knihovny – město Vsetín. Jen doufám, že i pro zřizovatele bude verifikovaná hodnota ROI dalším pozitivně laděným rozhodovacím momentem v procesu přidělování (progresivně rostoucí) části obecního rozpočtu Masarykově veřejné knihovně Vsetín.

Chcete také znát svoje šťastné číslo?

NOVÉ TERMÍNY seminářů a praktických dílen v roce 2016

Semináře (10:00–16:00):

3. 5. Vědecká knihovna v Olomouci (Bezručova 1180/3, Olomouc, učebna)

14. 10. Městská knihovna v Praze (Mariánské nám. 98/1, Praha, PC učebna)

Praktické dílny (10:00–16:00):

30. 5. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (Prokešovo nám. 1802/9, Ostrava, učebna)

31. 5. Vědecká knihovna v Olomouci (Ostružinová 362/3, Olomouc, učebna)

22. 11. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (Velká Hradební 45, Ústí nad Labem, přednáškový sálek)

23. 11. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (Lidická 1, České Budějovice, počítačová studovna)

Zájemci se mohou hlásit na roi.mlp.cz. Účast je zdarma.