Hlavní obsah stránky

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA… V Lounech znají recept

JANA HRBKOVÁ hrbkova@mkl.cz

V dnešní době si knihovníci často kladou otázku, jak zaujmout a získat nové čtenáře. Velká pozornost je věnována dětem. Jednou z cest, jak zjistit, co si děti myslí o své knihovně a jakou by ji chtěly mít, je účast v soutěži Kamarádka knihovna. Děti se mohou vyjádřit v komiksovém formuláři. Jedná se o zajímavou zpětnou vazbu, ale také o možnost, jak upozornit zřizovatele i obyvatele města na činnost knihovny a její kvalitu ve srovnání s ostatními knihovnami v celé republice. Stejně je tomu v Městské knihovně Louny. Jak se dělá dobré dětské oddělení? Z mého pohledu je důležité vytvořit pro děti příjemné prostředí, kde mohou trávit volný čas, setkávat se s kamarády a kde je pro ně vždy někdo, kdo jim věnuje pozornost, vyslechne je a přátelsky s nimi komunikuje. Ze své zkušenosti mohu říci, že při budování vztahu dětí ke knížkám a knihovně je klíčová spolupráce se školami – vytvořit si dobrý vztah s pedagogy a brát v potaz jejich vzdělávací plán. Při besedách využíváme různé formy práce – metody kritického myšlení, prvky dramatické výchovy, propojení literatury s hudební či výtvarnou výchovou. Snažíme se dětem ukázat svět knížek poutavě, dáváme jim možnost vyjádřit vlastní názor a společně hledáme souvislosti. Že to funguje, může potvrdit velký zájem o besedy a to, že polovina dětí z obce má čtenářský průkaz. Pozornost věnujeme i aktivitám pro rodiny. Zapojujeme se do celostátních akcí. Nejde jen o to, připravit zábavný program pro děti, důležité je také oslovit rodiče a ukázat jim, že knihovna je tady pro celou rodinu – tvůrčí dílny, scénická čtení, sobotní pohádky v angličtině, nabídka stolních her a lekotéky, masopust, příměstský tábor i výpůjční doba. Nevěřili byste, kolik rodin stráví nedělní odpoledne v knihovně. V rámci projektu Města a obce čtou nabízíme ve stanu zajímavý program s knížkou, tvoření či hry. Za zmínku stojí i Vítání nových čtenářů – rodiče dostanou pro dítě do šesti let věku poukaz na první průkaz do knihovny zdarma a první knížku z knihovny. Pokud chceme být fungující knihovnou i v budoucnosti, musíme tu být pro naše čtenáře. Že má naše práce smysl, nám ukázala i soutěž Kamarádka knihovna. Umístění na prvním místě v kategorii měst do 20 000 obyvatel bylo pro nás velkým oceněním.

  

Statistické údaje za rok 2015

Počet obyvatel ve městě

18 257

Počet čtenářů v knihovně

4201

Z toho počet dětí do 15 let

2674

Knižní fond dětského oddělení

23 277

Z toho počet dětských čtenářů do 15 let

1346 (50,33 % z celkového počtu dětí ve městě)

Počet výpůjček na jednoho dětského čtenáře

48,8

Počet akcí pro děti v knihovně

533

Počet akcí pro děti – Klub(ovna) Luna (volnočasové zařízení knihovny)

204

Foto archiv knihovny