Hlavní obsah stránky

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Volunteering in the library aneb Spolupráce se zahraničními dobrovolníky v Severočeské vědecké knihovně v

ZUZANA ČERMÁKOVÁ cermakova@svkul.cz

Spolupráce se zahraničními dobrovolníky v Severočeské vědecké knihovně začala v roce 2011. Koordinátorka Zuzana Čermáková se zúčastnila akreditačního školení a po vyplnění podrobného formuláře a návštěvě, tehdy ještě z České národní agentury Mládež, knihovna získala akreditaci pro projekty Evropské dobrovolné služby (EDS). Náš první projekt jsme uskutečnili hned v roce 2012. Pojmenovali jsme ho EVS in Library a spolupráce s italskou dobrovolnicí Francescou trvala šest měsíců.

Od našeho prvního projektu uplynuly již čtyři roky. Projekty mezitím přešly pod program Erasmus+, který má v České republice na starosti Dům zahraniční spolupráce. Mnohé se změnilo, ale naše chuť spolupracovat s mladými zahraničními dobrovolníky a dobrovolnicemi zůstala.

V současné době je v běhu již čtvrtý EDS projekt, který je pro nás v mnohém nový. Poprvé hostíme dvě dobrovolnice najednou a poprvé spolupracujeme se státem, který není členem Evropské unie. Poprvé také naše dobrovolnice nemají předchozí zkušenost s prací v knihovně.

Projekt Volunteering in the library ale navazuje v mnoha aktivitách na naše předchozí projekty. Vzhledem k přítomnosti dvou dobrovolnic jsme však některé aktivity přidali. Projekt byl naplánován na deset měsíců – od září 2015 do června 2016, a při výběru dobrovolnic jsme zohledňovali nejen jejich motivaci, ale také nový přínos v rámci naší spolupráce. Na začátku září jsme tedy v knihovně přivítali 27letou Španělku Elviru a 22letou Arménku Shushanik.

Elvira vystudovala kulturní management a kulturní historii na univerzitách ve Valencii a v Murcii. Má také zkušenosti s prací v muzeu – prošla školením v historickém muzeu ve Valencii, kde se mj. podílela na přípravě výstav a jejich katalogů. Ráda spolupracuje na kulturních a neformálně vzdělávacích aktivitách pro děti, její projekt jsme proto zaměřili na spolupráci s dětským oddělením v knihovně. Pomáhá však i při půjčování dokumentů, vyzkoušela si vyhledávání v některých databázích, další pro ni nové knihovnické činnosti a prezentaci pro veřejnost.

Shushanik vystudovala ekonomiku na univerzitě v Jerevanu, ráda čte, cestuje a poznává nové lidi. Její projekt jsme zaměřili na sociální média a prezentování Arménie. Shushanik pilně přispívá na knihovní blog (http://svkul-blog.blogspot.cz/), má za sebou tři prezentace o Arménii a stejně jako Elvira má příležitost vyzkoušet si půjčování dokumentů a některé další knihovnické činnosti.

V návaznosti na předchozí projekty se obě dobrovolnice zapojily do Anglického klubu, který v knihovně začal fungovat s prvním EDS projektem. Jedná se o neformální setkávání lidí různého věku a různých národností. Schůzky probíhají jednou týdně v knihovně a mluví se na nich anglicky. Zahraniční dobrovolnice společně s českým dobrovolníkem a dobrovolnicí klub vedou, připravují si náměty pro diskuse a také hry pro oživení či zapojení nově příchozích.

Další aktivitou jsou lekce jazyků. Obě dívky se učí česky, zároveň však i ony učí jazyky. Elvira učí rodnou španělštinu a Shushanik ruštinu. Především lekce ruštiny jsou mezi knihovnicemi a knihovníky u nás velmi oblíbené a hojně navštěvované. Patrně proto, že někteří z nás si ještě ruštinu pamatují a uvítali možnost si ji zase trochu oživit.

Do budoucna plánujeme ještě několik prezentací o Arménii a Španělsku, setkání se školami a povídání o Evropské dobrovolné službě či fotografickou výstavu. Do června tedy máme hodně nabitý program.

A proč že to vlastně všechno děláme? Pokaždé je to pro nás vždy znovu velká výzva. Baví nás to a spolupráce se zahraničními dobrovolnicemi nás obohacuje. Po počátečním oťukávání a překonávání jazykové bariéry totiž znovu zjišťujeme, že jsme získali nejen šikovné pomocníky a pomocnice, ale že můžeme dělat stále více aktivit pro veřejnost. Dobrovolnice také přinášejí nový pohled na naši knihovnickou práci. Společně porovnáváme, jak to funguje u nás a jaká je aktivita knihoven v jejich zemích. Samozřejmě, nic není ideální. Nicméně od našeho prvního projektu jsme ušli velký kus cesty a s každým dalším projektem se snažíme služby ještě rozšiřovat.

Více informací o projektech Evropské dobrovolné služby najdete na webu programu Erasmus+: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/.

Foto archiv knihovny