Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

MONIZ, Richard J. Jr. a Jean MOATS, eds. The personal librarian: enhancing the student experience. [Osobní knihovník: usnadnění studentské praxe.] Chicago: ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2014. viii, 143 stran.

ISBN 978-0-8389-1239-3

Kr 40.199

Polish libraries. Vol. 2 / editor-in-chief Tomasz Makowski. [Polské knihovny. Sv. 2.] Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2014. 347 stran: faksimile, grafy, tabulky.

ISSN 2300-9217

Kfe 40.100

SHOWERS, Ben, ed. Library analytics and metrics: using data to drive decisions and services. [Knihovnická analytika a metrika: využití dat k zrychlení rozhodování a služeb.] London: Facet Publishing, 2015. xxi, 176 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-85604-965-8

Kf 40.218

WRIGHT, H. Curtis. Jesse Shera, librarianship, and information science. [Jesse Shera, knihovnictví a informační věda.] Sacramento, CA: Library Juice Press, 2013. xvi, 126 stran.

ISBN 978-1-936117-75-8

Krb 40.191

Architektura knihoven

JOHNSON, Alex. Improbable libraries: a visual journey to the world’s most unusual libraries. [Neuvěřitelné knihovny: vizuální cesta do světa nejneobvyklejších knihoven.] Chicago: University of Chicago Press, 2015. 240 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-0-226-26369-4

Aaaa 40.203

NTK – Národní technická knihovna. Praha: Národní technická knihovna, 2014. 21 nečíslovaných stran: ilustrace.

Aac 9.815/B

STEELE, Patricia, David CRONRATH, Sandra Parsons VICCHIO a Nancy Fried FOSTER. The living library: an intellectual ecosystem. [Živá knihovna: intelektuální ekosystém.] Chicago: Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association, 2015. xvi, 138 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-8389-8740-7

Aa 40.185

Organizace knihovních fondů

CRAWFORD, Walt. Open-access journals: idealism and opportunism. [Volný přístup k časopisům: idealismus a oportunismus.] Chicago: ALA TechSource, 2015. 38 stran: grafy, tabulky. Library technology reports: expert guides to library systems and services, vol. 51, no. 6 (Aug/Sep 2015).

ISBN 978-0-8389-5969-5

Oaagb 40.184

DIUNKERKEN, Wyoma van, Wendi Arant KASPAR a Jeanne HARRELL. Guide to ethics in acquisitions. [Průvodce etiky v akvizici.] Chicago: Acquisitions Section of the Association for Library Collection & Technical Services, American Library Association, 2014. viii, 86 stran. ALCTS acquisitions guides series, no. 17.

ISBN 978-0-8389-8701-8

Kra 40.186

KINCY, Chamya Pompey a Sara Shatford LAYNE. Making the move to RDA: a self-study primer for catalogers. [Přechod na RDA: samostudium pro katalogizátory.] Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth, UK: Rowman & Littlefield, 2014. xiv, 332 stran.

ISBN 978-0-8108-8769-5

Odabb 40.068

Sítě knihoven

Annual report 2014; Action plan 2015: prepared in line with the 2014/16 and 2015/17: strategic aktivity plans of the National Library / prepared by Birute Pečiulevičiute, translated by Tomas Auškalnis. [Výroční zpráva za rok 2014; Akční plán na rok 2015: připraveno v souladu s linií 2014/16 a 2015/17: strategické plány činnosti Litevské národní knihovny.] Vilnius: Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, 2015. 33 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-609-405-105-0

Taa 9.808/B

ŠTROSSOVÁ, Ivana. Mozaika z historie a současnosti veřejné havlíčkobrodské knihovny 1894–2014. Havlíčkův Brod: Krajská knihovna Vysočiny, 2014. 95 stran: ilustrace (převážně barevné), faksimile, portréty.

ISBN 978-80-260-7442-7

Tec 9.821/B

KNIHOVĚDA

HUBÁČKOVÁ, Vilma a Alena PETRUŽELKOVÁ. Zpráva o knize = www.bookreport.cz / překlad do angličtiny Graeme Dibble, James Partridge; fotografie Vendula Knoppová, archiv PNP, archiv Laboratoř. V Praze: Památník národního písemnictví, 2015. 98 nečíslovaných stran: ilustrace (převážně barevné).

ISBN 978-80-87376-25-6

Xa 9.822/B

Připravila EVA MACKOVÁ