Hlavní obsah stránky

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

POZNÁMKY DO DIÁŘE

V Klubovně Městské knihovny v Praze (Ústřední knihovna na Mariánském nám. 1) se 5. dubna 2016 uskuteční seminář Digitalizací k ochraně kulturního dědictví aneb co jsme pro to udělali v paměťových institucích v České republice. Témata, kterými se seminář bude zabývat, jsou: co je cílem digitalizace a jak se k ní stavíme v ČR, co vše potřebuji znát před vlastní digitalizací, jakým způsobem se digitalizace financuje, co a proč je potřeba digitalizovat (knihy, fotografie, mapy, zvukové a jiné dokumenty), co s digitalizovanými daty (archivace a zpřístupnění dat) a prezentace výsledků – kde je hledat. Registrace je možná na e-mailové adrese registrace@omniumos.cz
Další informace viz http://omniumos.cz/dokumenty/pozvanka_digi_2d_vi_201602111708562.pdf.

Konference Současnost literatury pro děti a mládež na téma Podoby příběhů v současné literatuře pro dospívající a mladé dospělé se uskuteční 7. a 8. dubna 2016 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Program bude k dispozici na webu knihovny http://www.kvkli.cz/.

Městská knihovna Havířov pořádá ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou Ostrava ve dnech 11.–12. dubna 2016 odborný seminář pro ředitele a vedoucí pracovníky knihoven Jak dobře řídit knihovnu. Seminář je zaměřen na návratnost investic v knihovnách, mezilidské vztahy a řešení konfliktů na pracovišti a také na pracovně-právní vztahy. Tématem bude i pracovní právo v praxi knihoven, fungování příspěvkových organizací, granty, nové trendy v mimoškolním vzdělávání a návod, jak vybudovat kvalitní knihovnický tým. Více informací naleznou zájemci na stránce http://jak-ridit-Knihovnu.webnode.cz/program/.

NEUŠLO NÁM

Uzávěrka přihlášek pro odborné návštěvníky veletrhu Svět knihy 2016 je 31. 3. 2016. Registrace napomáhá k navázání vzájemných odborných a obchodních kontaktů mezi návštěvníky a vystavovateli veletrhu. Je určena pracovníkům s rozhodovací pravomocí a zvýhodňuje jejich účast na akci. Veletrh je doporučováno navštívit ve čtvrtek 12. 5. 2016, což je den určený zejména pro odbornou veřejnost, včetně organizovaných doprovodných programů.