Hlavní obsah stránky

TÉMA: Jak se dělá dobrá dětská knihovna aneb Desatero dobrého děckaře

HANA DVOŘÁKOVÁ Městská knihovna Havířov

Karel Čapek by si s tím věděl rady. Jeho neposlušná šešulka se sklání nad psacím strojem, aby s všímavostí sobě vlastní rozebral naši Městskou knihovnu Havířov. Určitě by začal psát už 2. června 2015, aby hned za tepla informoval o tom, že knihovna získala titul Kamarádka knihovna 2014 v 5. ročníku stejnojmenné soutěže (1. místo v kategorii knihoven v obcích nad 40 000 obyvatel a také absolutní prvenství v soutěži). Odborná komise předala ceny vítězům v pobočce Městské knihovny v Praze Lužiny.

Karel Čapek by zcela určitě ocenil to, co nám připadá úplně běžné, ničím zvláštní, totiž každodenní obyčejnou práci. Stejně jako v jiných knihovnách zahrnuje v prvé řadě poskytování knihovnických služeb. Pomáhají nám účinné nástroje, v knihovně je to primárně práce s knihovním fondem. Knihovnice úzce spolupracují s oddělením katalogizace, velkým obohacením jsou soubory knih z regionálního fondu (Městská knihovna Havířov je pověřena vykonáváním regionálních funkcí). Tipy na nákup knih přijímáme od čtenářů také na webových stránkách knihovny. Určitě i děti, hlavně ty starší, ocenily, že si mohou prostřednictvím našeho katalogu půjčovat e-knihy. Vzpomeňme další samozřejmost, kterou je přístup k internetu. Děti také oceňují atraktivní prostředí našich poboček, vstřícnou půjčovní dobu. Výborně s námi spolupracují školy základní i mateřské, družiny i další havířovské organizace a my si této spolupráce nesmírně vážíme.

Ve všech knihovnách, kde pracují s dětmi, vám řeknou, že příprava kulturně výchovných akcí vyžaduje mravenčí práci, čas, sečtělost, kreativitu a nikdy nekončící samostudium. Nemluvme pouze o knihách, ale také o zkušenostech jiných kolegyň a naslouchání kolegyním o generaci mladším. Také nic nového, pane Čapku, na různých seminářích, workshopech či knižních veletrzích se setkáváme s báječnými kolegyněmi jiných knihoven. V roce 2014 knihovnice dvou samostatných dětských oddělení a sedmi kombinovaných poboček Městské knihovny Havířov připravily 692 akcí pro 11 999 dětí do 15 let (takový baťovský počet, napsal by Čapek), ve 12 případech vyrazily přímo do jámy lvové a přivítaly na akcích 303 návštěvníků ve věku od 15 do 18 let.

Poodhalíme teď zákulisí strohých čísel a budeme doufat, že objevíte třeba jen malou inspiraci. Kromě klasických besed a knihovnických lekcí se některé pobočky zapojily do projektu Celé Česko čte dětem. Oblíbené jsou Literární kluby pro děti prvního stupně ve školní družině ZŠ Gorkého. Každý měsíc jedna kniha a aktivity podporující kritické myšlení dětí vedou k lepšímu pochopení textu. Kolegyně, které pořádají Čtenářské kluby, cestují s dětmi za knihou po celém světě na jedné ze základních škol v Havířově Šumbarku. Děti tak mají jedinečnou možnost objevit kouzlo čtení. Knihovnice využívají také přílivu nových knih, v programu LISTování v nových knihách seznamují s novinkami děti školního věku. V jednom oddělení si děti například oblíbily Lovce perel. Myslíme také na děti v nemocniční škole a zkrátka nepřijdou ani děti trpící autismem – besedy připravujeme i pro ně. Jsme již tradičními účastníky celorepublikové Noci s Andersenem, v roce 2014 jsme spolupracovali s pobočkou Muzea Těšínska v Havířově a pátrali jsme spolu s dětmi po vrahovi mladé dívky (samozřejmě jsme využili všech znalostí, se kterými pracují současní kriminalisté).

Tradiční je u nás také pasování prvňáčků na čtenáře, v roce 2014 jich bylo 583. Akce pro děti uspořádaly naše knihovnice v rámci velmi úspěšného KnihfestuHavířov v květech se neodehrává pouze v havířovských ulicích, náruč květin vykvétá i v pobočkách naší knihovny, předloni rozkvetla celá Motýlí louka a jednu z poboček ozdobil alegorický vůz. Na Ekolympiádě, která už má své pevné místo v životě naší knihovny, přivítaly kolegyně devět družstev dětí z Havířova, Rychvaldu, Karviné a Sedliště. Velký úspěch zaznamenaly Prázdninové příměstské tábory s Asterixem. Naši dětští čtenáři milují soutěže a kvizy. Pobočky zkrášlujeme různými výstavami, v roce 2014 se líbila výstava celé stovky loutek strašidel a pohádkových bytostí z Kočovného muzea strašidel Plzeň. Loutky uchvátily více než 2000 návštěvníků a při té příležitosti jsme uspořádaly 25 besed o pohádkách a pověstech našeho kraje pro 324 dětí mateřských a základních škol. Byly jsme navíc poctěny pořádáním 1. ročníku Kniholympiády (v rámci SKIP 10). Šest družstev dětí z pěti knihoven našeho regionu soutěžilo ve veselých (nikoli jednoduchých) disciplínách, tematicky upravených na čtení a knížky. Štafetu po nás převzala Městská knihovna Klimkovice, jejíž družstvo zvítězilo.

Takový je tedy náš recept, myslíme si, že důvěrně známý, na to, jak se dělá dobrá dětská knihovna. Na závěr se s vámi podělíme o směs koření v podobě DESATERA správného děckaře:

1.  Nauč se zvládat chaos.

2.  Buď jedno velké ucho.

3.  Zajisti, ať mají děti dobré čtení.

4.  Pomoz jim se zorientovat.

5.  Pamatuj, že ve znalostech technologií bys měl/a být o krůček napřed. Nejen děti se musí učit!

6.  Mají své idoly, ti tví je už „neberou“.

7.  Humor ti pomůže je ukočírovat.

8.  I v knihovně platí: kdo si hraje, nezlobí.

9.  Dokážou ocenit, když přiznáš svoji chybu.

10.  Pamatuj, že pro mnohé zůstaneš první knihovnicí/knihovníkem na celý život! To díky tobě přijdou v jejich životě na řadu i ti ostatní v oddělení pro dospělé.

Přejeme vám všem dobré chuti, abyste i vy ochutnali ocenění své práce od těch nejpovolaněj-ších – vašich malých čtenářů.

Foto archiv knihovny