Hlavní obsah stránky

VÍTE, ŽE…

Cenu Slovník roku 2016 získala česká WIKIPEDIE?

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) připravila už 23. ročník soutěže o Slovník roku, do níž bylo letos přihlášeno 54 titulů. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, která se sešla 8. února 2016, to neměla vůbec jednoduché. V soutěži se totiž objevila řada pozoruhodných titulů, které na ocenění aspirovaly, ovšem vítěz mohl být jen jeden. A na něm se všichni porotci shodli: hlavní cenu, k níž se váže finanční odměna 20 000 Kč (věnuje ji JTP), si zaslouží česká Wikipedie. Tato svobodná encyklopedie splňuje předpoklady elektronického slovníku, ale i slovníku překladového a výkladového. Její zakladatelé Jimmy Wales a Larry Sanger určitě před 15 lety, když tento nevýdělečný webový projekt „přivedli na svět“, netušili, že bude mít 280 jazykových mutací a bude obsahovat na 35 milionů hesel. V té české je jich přes 300 000 a zdárně přibývají další.

Podrobnosti o dalších oceněných titulech i o historii soutěže najdete na www.JTPunion.org/.

-ova-