Hlavní obsah stránky

Pět zásahů aneb Postřehy z konference Do černého

LENKA ŠIMKOVÁ

Druhý ročník konference Do černého se konal 25. ledna 2016 v Městské knihovně v Praze. Program byl stejně jako v loňském roce rozdělen na dopolední přednášky a odpolední workshopy. Nutno ovšem poznamenat, že celá konference má spíše praktický ráz – účastníky tedy nečeká příliš teorie ani dlouhé referáty, jedná se o kombinaci nápadů, dobré praxe a inspirace. Co zaujalo nás?

Trénování paměti není jen pro seniory – tréninky paměti patří v mnoha knihovnách do stálé nabídky akcí. Těší se oblibě a knihovníci-trenéři paměti, zejména členové sekce SKIP ČR, ani v loňském roce nezaháleli. V jejich výroční zprávě za rok 2015 se dozvídáme, že uspořádali více než 1000 lekcí, kurzů, besed, seminářů, na nichž se sešlo více než 6000 zájemců. Mgr. Helena Orálková z Knihovny Jiřího Mahena v Brně na konferenci inspirovala k pořádání tréninků paměti také pro mladší generace. Ideální cílovou skupinou jsou například studenti, kteří musejí vstřebat a zapamatovat si velké množství informací. V brněnské knihovně takové tréninky již úspěšně pořádají a je o ně zájem.

Pozvěte si vypravěče – dalo by se říct, že storytelling (neboli živé vyprávění příběhů) je nejpřirozenější lidská činnost, stará jako lidstvo samo. Vypravěčské umění je už něco trochu jiného. Svébytná divadelní disciplína, kultivovaný projev, osobitá interpretace příběhu – to vše by měl dobrý vypravěč ovládat. Přesvědčil nás o tom Martin Hak, který se vypravěčství věnuje přibližně 15 let. Vyprávění příběhů nabídl jako jednu z možných cest k rozvoji dětského čtenářství, odhalení kouzelného a nekonečného světa v knihách (nejen) pro děti.

 

  

 

Motivujte zaměstnance – systém vnitřních grantů Městské knihovny v Praze představil Vojtěch Vojtíšek. Jako člen komise, která dvakrát ročně rozhoduje o realizaci mini-projektů v knihovně, se podělil o zkušenosti s fungováním tohoto systému. Vnitřní granty jsou určeny pro zaměstnance, kteří mohou jejich prostřednictvím uskutečnit menší projekt (do 10 000 Kč) – přínosný pro knihovnu, návštěvníky nebo i ostatní kolegy. Projekt, který je samotné bude bavit a těšit. Mohou tak například uspořádat kulturní akci či zútulnit prostředí knihovny. Příležitost k přihlášení nápadu mají dvakrát ročně, a to prostřednictvím formuláře, který pomáhá strukturovat návrh projektu. Na projekty je z rozpočtu knihovny vyčleněno 100 000 Kč ročně.

 

Umění do knihoven – další kolega z Městské knihovny Viktor Špaček nám názorně a velmi poutavě předvedl, jak je možné dostat umění „mezi regály“, a přiblížit je tak návštěvníkům opět jinou cestou, než nabízejí tradiční výstavní prostory, vitrínky či panely. Umění mezi regály (na regálech, ve výklenkách apod.) je čtenářům takřka na dosah a může se dostat do zajímavého kontextu s přítomnými knihami. Vyzkoušejte tento způsob propagace umělců i vy.

 

Knihovna jako doupě pro draky – Krajská knihovna v Pardubicích nabízí pro starší děti pravidelná čtvrteční setkání při hře Dračí doupě. Jedná se o dobrodružnou stolní (vyprávěcí a rolovou) hru na hrdiny. Hráči při ní zaujímají role vlastních vymyšlených postav a pak za ně ve hře jednají. Vzniká tak jedinečný společný příběh, jehož se hráči stanou přímými účastníky. Velmi poutavě o této aktivitě vyprávěla Kristýna Obrdlíková, která v knihovně dračímu doupěti vládne.

Odpoledne jsem se zúčastnila žurnalistického workshopu s novinářem Leošem Kyšou. Představil nám na něm sérii akcí, které Městská knihovna v Praze připravila pro zájemce o žurnalistiku. Už na počátku se ukázalo, že nad zájmem o tradiční novinářskou práci či práci v redakci převažuje „hlad“ po publikování ve světě online médií. Zájem dozvědět se, jak funguje mediální svět jako takový a jak se v něm člověk může stát úspěšným. Knihovna podle toho další obsah akcí přizpůsobila a věnovala se s účastníky blogování, youtuberingu či problematice SEO – učila je, jak se v online světě zviditelnit, a zároveň také kultivovat svůj projev.