Hlavní obsah stránky

Knihovna je taková, jaký je její knihovník: Městská knihovna v Praze slaví 125 let

Celé jedno a čtvrt století letos uplyne od doby, kdy se skupině obrozenců podařilo přesvědčit tehdejší představitele pražské radnice, že Praha potřebuje českou veřejnou knihovnu.

Co se za těch 125 let změnilo?

Knihovna se z jedné čítárny v bývalé trestnici Na Zderaze rozrostla na síť čítající více než 40 poboček, které doplňují stanice tří pojízdných knihoven. Každý rok se v prostorách knihovny uskuteční tisíce kulturních akcí, včetně filmových projekcí a koncertů. Knihovna byla pověřena koordinací projektu Praha město literatury, který zapojuje Prahu do sítě kreativních měst literatury UNESCO. Aktivně se také podílí na národních rozvojových projektech vyplývajících z Koncepce rozvoje knihoven ČR (vývoj centrálního portálu knihoven Knihovny.cz, měření návratnosti služeb knihoven).

A co naopak zůstalo stejné?

Staré knihovnické pravidlo říká, že knihovna je taková, jaký je její knihovník. Proto bude výroční rok využit k připomenutí těch, kteří dělají knihovnu knihovnou. Osobnosti, které prošly knihovnickou profesí v Městské knihovně v Praze a měly na její činnost zásadní vliv, nebo se jejich práce jinak zapsala do historie MKP, budou v průběhu roku připomínány na stránce www.mlp.cz/ superknihovnici.

Lidé v knihovně a jejich čtenářské zájmy budou i nadále představovány v tzv. Čtenářské minutce. Běžný pracovní den v knihovně přiblíží krátká videa s pracovním názvem Jeden den v životě knihovníka a v plánu je i představení studijních oborů knihovnictví a informační vědy na SŠ i VŠ. Do zákulisí knihovnického provozu se budou moci zájemci podívat v rámci Dne otevřených dveří v Ústřední knihovně. Den otevřených dveří připomene také 140 let od narození architekta Ústřední knihovny Františka Roitha a 130 let od narození člověka, bez kterého by tato monumentální kulturní stavba nikdy nevznikla, ředitele Jana Thona.

Vizuálně výroční rok provázejí ilustrace z knihy Der Zoologische Garten vydané právě v roce 1891, která nese signaturu C 185 a jejíž cesta do fondu knihovny je zatím ještě záhadou… Druhý vizuální doprovod se vztahuje k osobám knihovníků. Superknihovníci, kteří jsou k vidění na plackách, samolepkách i limitované edici hrnků, jsou dílem hlavní grafičky MKP a výtvarnice Heleny Rosové.

Co knihovnu ještě čeká?

Kromě aktivit spojených s výročím to bude rekonstrukce toalet pro veřejnost v budově Ústřední knihovny, dokončení projektové dokumentace k chystané pobočce Petřiny, zkušební provoz tzv. Knihovny v krabici a víceúčelového prostoru Dílna i testovací provoz nové podoby webových stránek.

Knihovna v číslech roku 2015

• 41 poboček + 3 pojízdné knihovny

• 40 knihoven obsluhovaných v rámci regionálních funkcí

• 486 zaměstnanců (76,5 % žen, 23,5 % mužů)

• 2 026 169 dokumentů ve fondu

• 6 159 608 knížek (a dalších druhů dokumentů) si čtenáři půjčili/prodloužili

• 902 103 stažených e-knih z www.mlp.cz; knihovna vydala 48 nových titulů e-knih

• 180 669 lidí mělo v roce 2015 platný čtenářský průkaz a alespoň jednou využili službu knihovny

• 66,6 % čtenářů knihovny jsou ženy a dívky

• 1 965 967 lidí přišlo fyzicky do knihovny za informacemi a čtením

• 3 918 akcí pro veřejnost, 155 702 lidí tyto akce navštívilo

Nejpůjčovanější kniha roku 2015

Nejvíce se v roce 2015 půjčovaly Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové, na druhém místě skončil klasik Ernst Hemingway a jeho Stařec a moře, třetí příčku drží Padesát odstínů šedi E. L. Jamesové. Nejstahovanějším titulem z nabídky e-knihovny MKP jsou Nerudovy Povídky malostranské.

Z tiskové zprávy

-red-