Hlavní obsah stránky

SYLVA ŠIMSOVÁ SE HLÁSÍ Z ANGLIE

Rekonstrukce soukromé knihovny Johna Deeho

John Dee (1527–1609) byl vědcem na dvoře královny Alžběty I. Zajímal se o astronomii, matematiku a starověké dějiny, ale také o astrologii, alchymii a svět andělů. Byl poradcem navigátorů, kteří směřovali do „Nového světa“. Proslýchá se, že mohl být královniným špionem, například v jednom dokumentu kódovaném v „řeči andělů“ se nachází slovo Madrid. Na univerzitě v Cambridgi založil Trinity College.

Bydlel v Mortlake na okraji Londýna, kde shromáždil přibližně 3000 knih a 1000 rukopisů. V osmdesátých letech šestnáctého století cestoval po Evropě. Mimo jiné byl hostem císaře Rudolfa II. a žil delší dobu v Praze a jižních Čechách. Během jeho evropských cest byla jeho knihovna v Londýně rozkradena. Po návratu se neúspěšně snažil ji znovu vybudovat.

V současné době se knihy z jeho knihovny nacházejí v knihovnách londýnských institucí Royal College of Physicians, Science Museum, British Museum a Wellcome Library. Royal College of Physicians letos instalovala výstavu, otevřenou až do konce července, která shromažďuje knihy pocházející z jeho knihovny (www.rcplondon.ac.uk/events/scholar-courtier-magician-lost-library-john-dee).

V poslední době roste zájem o studium původu jednotlivých knih. Informace o vlastníkovi určité knihy nebo o změnách jejího vlastnictví poskytují náhled do prostředí, ve kterém se takové literární dílo nacházelo. V posledním čísle knihovnického časopisu CILIP je například článek o Sion College Library Provenance Project v Lambeth Palace Library (CILIP Update Magazine, November 2015, p. 40–41). British Library vydala učebnici pro výzkum provenience knih (Pearson D. Books as history. British Library, 2011. ISBN 978-0-7123-5832-3). John Dee je jednou z historických osobností, které spojují český a anglický kulturní svět. Velice mne kdysi zaujal, a když jsem se začala učit programování, měla jsem ambici napsat program na rozluštění kódu jeho „andělského jazyka“. Bohužel na to nestačilo ani mé nadání, ani tehdejší technické vybavení – a dnes už se tomu věnují lidé povolanější než já (Laycock D. C. The complete Enochian dictionary: a dictionary of the Angelic language as revealed to Dr John Dee and Edward Kelley. Askin, 1978).

V mém soukromém archivu je uložen půl století starý rukopis Jarky Maiwaldové o Johnu Deeovi, ke kterému se možná jednou vrátím, doplním bibliografii a připravím na vydání (Maiwald J. a John Dee: His life and work with critical and general bibliography.)

V době, kdy John Dee žil, nebyla jasná hranice mezi tím, co dnes pokládáme za vědu, a nevědeckými předměty. A tak mohl být zároveň astronomem a astrologem, mohl vynikat v matematice, ale zároveň při seancích poslouchat „rady andělů“.

Při pobytu v Praze se stal jeho asistentem Edward Kelley – ten ho bohužel přiváděl do situací, které nám dnes připadají absurdní (v populárních příbězích se objevuje třeba příběh o tom, jak si pod vlivem Kelleyho a na radu „andělů“ spolu na jednu noc vyměnili své ženy jako součást vědeckého pokusu). Po odjezdu z Prahy se Dee s Kelleym rozešel.

Takové situace mohly zavinit, že John Dee je v dějinách někdy označován za čaroděje, a zapomíná se, jak dobrým byl vědcem.