Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ INFORMUJE – ČSN 01 6910

Částečně retrospektivní, ale přesto velmi důležitá je naše zmínka o vydání revize normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, jejímž zpracovatelem je Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Tato norma vešla v platnost 1. srpna 2014 a z mnoha striktních nařízení, která se leckdy rozcházela s typografickými zvyky, ale i s Pravidly českého pravopisu, nově utvořila možnosti volby. Na stránkách ÚJČ se lze dočíst: „Norma by nyní měla být přijatelná pro mnohem širší okruh uživatelů, kteří se s ní dříve nemohli ztotožnit, když v některých případech neodpovídala jazykovým zásadám nebo typografickým zvyklostem.“ Při psaní časového údaje si tedy lze například vybrat, zda použijeme tečku či dvojtečku, v místních názvech lze použít spojovník i pomlčku s mezerami (tedy Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) a při psaní částek se už nevyžaduje členění číslic tečkou, ale umožňuje se členění mezerou jako u jiných čísel (např. 4 760 Kč). Samostatný článek je v nové normě věnován lomítku. A nakonec praktická informace: V adresách se už nemusí psát název obce nebo adresní pošty verzálkami, není-li adresa psána rukou. Více informací naleznete na http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line.