Hlavní obsah stránky

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Knihovna ve Zvoli vzniká s láskou

V roce 2014 byl v naší obci Zvole dostavěn krásný polyfunkční dům. V přízemí máme zdravotní středisko a družinu pro 60 dětí. V prvním patře je společenský sál a mo­je velké potěšení – knihovna. V případě naší knihovny se nelze vyhnout zdrobnělině – knihovnička. Tulí se na rozloze 77,5 m2 a pojme maximálně 2500 titulů. Zatím jsme přibližně na 1500 kouscích. Ale stop, musím se vrátit na samý začátek.

Začalo to zcela nevinně. Od 1. července 2014 jsem se ujala nového pracovního úvazku a stala jsem se „adoptivní matkou“ části našeho polyfunkčního domu. „Otce“ domek již měl, pana starostu, který se celým srdcem zasadil o jeho zrození. Stálo ho to skutečně hodně úsilí, ale vyplatilo se! Byla mi tedy svěřena kulturní část budovy. Společenský sál byl již vybaven stoly a židlemi, avšak prostor pro knihovnu zel prázdnotou. Tam nebylo zcela nic. Pan starosta vložil do rukou „adoptivní matce“ své dítě zcela čisté, zdravé, ale úplně nahé. Začala jsem, jak se říká, na zelené louce.

Propadla jsem zařizovací vášni. Ráno, dopoledne, odpoledne, večer i v noci se mi hlavou nerojilo nic jiného než co, kam, kde, jak a také za kolik obstarat. Bylo to krásné, hektické období zrodu, vybírání a vymýšlení. To vše bylo pro větší rozmanitost ještě prokládáno stěhováním knih a zápisem veškerých bibliografických dat do elektronické podoby v programu Clavius REKS. Při zdolávání obsluhy tohoto programu mi byly velkými pomocníky kolegyně z knihovny v Příbra­mi. Mají lví podíl nejen na úspěšném zprovoznění databáze zvolské knihovničky, ale jejich ochota poradit a jejich vstřícnost byla tak ohrom­ná, že jsme skutečně v září měli hotovo. Moc děkuji.

Vyhradila jsem si ještě 14 dní na skamarádění se s „Claviem“ a 15. září 2014 skutečně nastal den „D“, oficiální zahájení provozu knihovny. Za úspěšné zdolání všech organizačních i investičních záležitostí nesmím zapomenout také poděkovat vedení obce, které svým pozitivním přístupem a aktivní podporou přispělo ke zdaru vě­ci. Za takto vstřícných podmínek se proto vše potřebné podařilo zakoupit, zařídit a vyzdobit.

A začalo další krásné období – provoz knihovny a realizace kulturních programů. V současné době máme 72 registrovaných čtenářů, z toho je 41 čtenářů do 15 let, z čehož mám obzvlášť radost. Někomu se může zdát toto číslo poněkud nízké, ale Zvole je obec s 1700 obyvateli a na tento počet obyvatelstva a krátkou dobu působení nové knihov­ny jsem s tímto stavem čtenářů spokojena.

Věřím, že se nám počty čtenářů budou postupně zvyšovat. Spolupráce se školou i školkou je výborná. Třídy navštěvují knihovnu i v rámci vyučovacích hodin. S paní učitelkou prvňáčků se nám podařilo založit čtenářskou dílnu a každý měsíc zde oslavujeme ty žáčky, kteří se v daném měsíci narodili. Z reakcí dětí a jejich docházky je vidět, že knihovničku rády navštěvují. I když popravdě řečeno, trochu jim k tomu dopomáhám motivačními dárky. Když děti vrací knížku a přečtou mi z ní krátký text, dostane malý čtenář pochvalu a dárek. Třeba „hopíka“, tužku s plyšovým zvířátkem, přívěsek na baťoh apod. Děti jsou tvárné a bezprostřední a když při jejich další návštěvě vidím, jak s již otevřenou knížkou chtějí předčítat, jsem z toho naměkko.

Takže za období tři a půl měsíce bylo zapůjčeno 266 knih a to, že se děti začínají pěkně rozečítat, mě velmi blaží.

Mnoho pěkných zážitků nám přinesly i chvíle při uskutečněných kulturních programech – výstavách, promítáních filmů a besedách. Návštěvnost je opravdu dobrá, obyvatelé Zvole jsou kulturní a společenští lidé, pro které je radost akce připravovat. Souhrn všech našich akcí lze najít na našich oficiálních obecních stránkách http://www.zvole.info/ v sekci polyfunkční dům.

Ráda bych závěrem popřála všem svým kolegyním a kolegům v knihovnách hodně nápaditosti, nových podnětů a úspěšnost při získávání malých čtenářů. Nemáme to v dnešní elektronické době moc jednoduché, ale nevzdávejme se!

Hodně zdaru a radosti z vaší práce vám přeje

VĚRA HUMLOVÁ kultura@zvole.info