Hlavní obsah stránky

Přes knihovnu k filantropii

ZUZANA MRAČKOVÁ zuzana-mrackova@seznam.cz

Jak už jsme na našich stránkách psali mnohokrát, aby knihovny mohly obstát také v budouc­nu, měly by přijmout více rolí – vedle zájmu o knihy, kulturu a vzdělávání také například roli poskytovatele vlastních prostor za účelem setkávání lidí, která už je jen krůček od aktivního zájmu o člověka, filantropii a komunitní život vůbec.

Pokud nevíte, kde začít, radila bych zamyslet se nad tím, co se ve vašem městě, obci nebo okolí aktuálně řeší – co je tím, co zajímá nejen vás osobně, ale hlavně většinu obyvatel (co je lokálním nebo celospolečenským problémem), kde má místo vašeho působení „Achillovu patu“, která by potřebovala zahojit. Nebo se také zamyslet nad tím, kdo konkrétně by potřeboval pomoci. Vím: k řešení se toho dá najít velmi mnoho – ale lepší nevědět, „kam dřív skočit“, než půjčit za den několik knih a domů odcházet s pocitem, že dneska už se nikdo o nic a nikoho nezajímá.

Za aktivní knihovnou nemusí stát jen „jednotlivec“ – provozovatel či zaměstnanec, knihovna se podle svého uvážení může spojit s řadou neziskových organizací, které mají s vedením projektů a jejich přípravou mnohem větší zkušenosti, neboť na nich stojí jejich činnost. Příkladem může být spolupráce Městské knihovny v Praze s organi­zací InBáze, z. s., na poli multikulturních projektů, která přinesla i návštěvu zaměstnanců knihovny a organizace v Městské knihovně v Reykjavíku, jež na Islandu vede tento druh programů.

Další organizací, se kterou lze navázat spolupráci, je Nadace VIA. Ta se v Čechách už od roku 1997 snaží o rozvoj komunitního života měst a obcí, podporuje neziskové organizace a posiluje tradici filantropie a dárcovství. Jedním z projektů, kterého se může vaše knihovna účastnit, je program souSedíme si, jehož tématem je „podpora mezilidských vztahů, sousedské pospolitosti a lokálního patriotismu“ a o kterém nadace píše: „Věříme, že dobré sousedské vztahy jsou základem fungující místní komunity a že lidé, kteří se vzájemně poznají, k sobě mají blíž a dokážou spolu vytvořit hezčí a veselejší prostředí pro ži­­vot.“ Více o programu naleznete na: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/sousedime-si-2015-podzimni-kolo.

Pokud se zajímáte o zachování a údržbu kulturních památek a máte pocit, že ve vašem okolí je takový zájem třeba, můžete se pokusit zapojit do programu Záchrana drobných památek místního významu. Cíl programu stanovený nadací je následující: „…podpora projektů usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se za­pojením místních obyvatel a místní veřejnosti.“ Informace o programu zde: http://www.nadacevia.cz/cz/granty -a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatek-mistniho-vyznamu-2015.

Jako na jedinci, který je zaměstnán ať už v knihovně, nebo kdekoliv jinde, je na vás, jak moc se zajímáte o své okolí a jakým způsobem se chcete angažovat ve svém volném čase. V tomto směru se vám nabízí široké pole působnosti. Pokud jste ale navíc zaměstnáni v knihovně, máte možnost využít jejích prostor a působnosti. Benefiční koncert či podobné představení nabývá prostorami knihovny na zajímavosti, prostory pak přítomností lidí ožívají a ti zase prací na společných projektech. A tomu se říká komunitní život.

Knihovna je službou pro člověka – nelze se v této oblasti pohybovat bez zájmu o druhé. Mnoh­­dy je jedinou kulturní institucí v obci, ve které už ale lidé zároveň vlastní auta, počítače, mobily, tablety a čtečky, což jim umožňuje rychlý přístup k informacím a knihám. Přesto ještě stále záleží na knihovně, jak moc nepostradatelnou se rozhodne být a jak moc bude otevřená lidem.

Foto archiv InBáze, z. s.