Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: E-knihy prakticky – 3

MILAN VILÍMEK JIHLAVSKÝ eknihy.ebook@gmail.com

Tvorba e-knihy: úprava podkladů

Tematiku tvorby e-knihy jsme rozdělili na dvě části. V prvním článku si ukážeme, jak upravit podklady, aby byly vhodné pro e-knihu. Budeme upravovat texty, tabulky, obrázky, grafy a vzorce. V druhém příspěvku, který bude následovat v dalším čísle Čtenáře, z těchto podkladů vytvoříme e-knihu a provedeme její validaci. Tím bude náš seriál o e-knihách z praktického hlediska také zakončen. Jako třešničku na dortu nabídneme ale na úplný závěr ještě „typografické nešvary“, kterým byste se měli rozhodně vyhnout.

Instrukce pro sazbu

Kromě podkladů potřebujeme i plán, podle kterého e-knihu vytvoříme. V tomto plánu je nejdů­ležitější určit, jak bude text členěn do kapitol a jaké zvýrazňovací prvky budou použity pro jeho zpřehlednění. Určíme, které názvy kapitol se objeví v obsahu. Budou-li v e-knize hypertextové odkazy, prověříme jejich aktuálnost a odhadne­me, zda je daný hypertextový odkaz dočasný, nebo trvalý. Dočasné odkazy nemá cenu dělat aktivní, protože po čase stejně nebudou fungovat. Rovněž navrhneme nebo převezmeme obál­ku knihy. K e-knize přidáme i metadata.

Obálka

Budeme-li vytvářet obálku pouze pro e-knihu, mějme na paměti, že tato obálka má svoje specifika. Obálka e-knihy totiž bývá prezentována v e-shopech nebo různých přehledech jen jako náhled. Počítejme, že málokdy bude tento náhled větší než 240 × 360 pixelů (spíš menší). Proto by texty, které obsahují název knihy a autora, měly být napsány tak velkým písmem, aby byly čitelné i v tomto zmenšení.

Metadata

Metadata jsou textové informace v e-knize, které se čtenáři běžně nezobrazují, ale využívají je různé katalogizační programy. Mezi hlavní metadata patří název knihy, autoři, nakladatel, copyright, ISBN, kategorie knihy – beletrie, učebnice, cestopis, … (můžete vybrat i víc kategorií) a anotace. Kromě těchto hlavních údajů můžeme nepovinně vyplnit desítky dalších, např. odkaz na e-knihu na webu, překladatele, fotografa apod.

Anotace v e-knize by měla být v jednom odstavci a dlouhá dvě až čtyři věty, maximálně 282 znaků včetně mezer, protože ve formátu MOBI Amazon se v současnosti více nezobrazí. V EPUB může být anotace delší. Reklamní hesla tam nedávejte. Shrňte stručně, o čem kniha je, aby si na ni čtenář při prohlížení katalogu e-knih vzpomněl.

Pro marketing e-knihy vytvořte jinou anotaci, ve které se nemusíte nijak omezovat. Po jejím přečtení by čtenář měl mít chuť si knihu koupit. Tuto anotaci použijte do e-shopů a do tištěných katalogů.

Texty

Texty se nám mohou sejít v různých formátech: WORD (přípony DOC, DOCX, RTF, …), OpenOffice, OpenDocument (ODF a podobné OD?), Adobe Acrobat (PDF), textový soubor (TXT), texty z internetu (HTML, HTMLX, XML, …) a jiné, dnes už „exotické“… Doporučuji všechny texty převést do WORDu a s tím dále pracovat.

• Převod PDF do WORDu

Pro převod existuje mnoho programů, některé jsou i zdarma. Nejlepšího výsledku dosáhnete s Adobe Acrobat Pro, ale pouze tehdy, je-li text jednoduchý, bez složitého formátování (není sloupcová sazba, tabulky, …) a je-li správně vytvořen, což bývá málokdy. V každém případě doporučuji po převodu provést optickou kontrolu, protože některé odstavce v textu jsou rozdělené tam, kde být nemají, a některé zůstanou nerozdělené, i když mají být.

• Formátování textu ve WORDu

Zásady sazby textu probírat nebudu, protože o tom by se dalo napsat několik knih. Uvedu ale jeden aspekt, který je vhodné při tvorbě e-knih respektovat, a to je lokální a globální formátování.

  • Lokální formátování používá většina pisatelů a spočívá v tom, že chceme-li části textu zvýraznit např. kurzívou, vybereme příslušný text a klikneme na ikonku, která převede text na kurzívu.
  • Globální formátování je složitější, ale má svo­je výhody. Nejdříve musíme nadefinovat styl, kte­rý nazveme např. zvýrazňování. U často použí­vaných stylů je dobré nadefinovat vlastní klá­vesovou zkratku nebo ikonku pro rychlejší aplikaci stylu. Nyní opět vybereme zvýrazňovaný text a místo kurzívy přiřadíme příslušný styl. Tak to uděláme v celém dokumentu. Když pak zpracováváme celý text a chceme místo zvýraznění kurzívou použít tučné písmo, změníme pouze definici stylu a máme hotovo. Kdybychom používali lokální formátování, musíme vyhledat všechny výskyty kurzívy a změnit je na tučný font.

Styly můžeme přidávat znakům i odstavcům. To je výhodné při automatické tvorbě obsahu. Hlav­ní nadpisy si označíme stylem Nadpis 1 a pod­nadpisy stylem Podnadpis 1 a třeba ještě Podnadpis 2. Při definici obsahu určíme, aby se v něm zobrazily odstavce, které mají styl Nadpis 1 a Podnadpis 1. Pak již vytvoříme obsah jedním kliknutím. Při přestránkování textu se obsah změní automaticky.

Tabulky

Tabulky jsou v e-knihách podporovány, ale je s nimi potíž. Nepoužívejte vnořené tabulky a můžete-li se tabulkám vyhnout, formátujte text jinak. Nepoužívejte tabulku například proto, že chcete orámovat nebo podbarvit text. Toho se dá dosáhnout jinak a elegantněji.

V doporučeních pro tabulky se uvádí, že nesmí­te nastavovat šířku sloupce. Čtečka sama rozhodne, jak bude sloupec široký – závisí to i na okolních sloupcích. Běžně se stává to, že pokračuje-li tabulka na další stránce, jsou sloupce jinak široké. Také se stává, že např. vzorec H2O se rozdělí za H a 2O je na dalším řádku.

Čteme-li e-knihu na úzkém displeji, mnohdy se zobrazí menší počet sloupců a ostatní jsou „za rohem“. Podle mých zkušeností se správně zobrazí tabulky, které mají maximálně tři sloupce.

Obrázky

E-knihy podporují obrázky ve formátu GIF, JPG (JPEG) a PNG.

• GIF

Starší formát, který se v současnosti pro obrázky již moc nepoužívá. Podporuje totiž pouze 256 barev místo 24 milionů, což je dnes standardem. Formát GIF ale podporuje animace, a proto ho naleznete i dnes. GIF můžete použít pro čárovou grafiku a pérovky. Tam nabízí nejlepší výsledky.

• JPG

Nejrozšířenější formát, který používá ztrátovou kompresi pro zmenšení datové velikosti.

Je vhodný pro fotografie a barevné přechody. Použijeme-li ho na čárovou grafiku nebo např. na snímky obrazovky, můžeme na hranách, kde se skokem mění barva, pozorovat tzv. jpeg-artefakty. Přechody hran pak nejsou ostré, ale nepravidelně rozmlžené. I při přechodu barev černá-bí­lá se mohou v okolí vyskytnout barevné skvrnky. Efekt je tím silnější, čím větší kompresi použijeme. Při nulové kompresi toto nenastává, ale obrázek je pak hodně velký.

• PNG

Novější formát, který také používá kompresi, ale neztrátovou. Dokáže dobře zobrazit fotografie i čárovou grafiku, včetně snímků obrazovky. Tento formát tedy může nahradit GIF i JPG, ale je-li motivem obrázku fotografie, bude PNG vždy větší než JPG.

Jaký formát tedy použít pro obrázky v e-knihách? Pro čárovou grafiku, pérovky a snímky obrazovky použijte PNG. Pro fotografie použijte JPG. Je-li na snímku obrazovky i fotografie, použijte PNG. Pouze v případě, že vám velmi záleží na datové velikosti obrázku, experimentujte i s různým nastavením JPG, případně GIF. Je to ale pracné a úspora není tak velká. Doporučuji to spíše odborníkům.

Grafy

Grafy nejsou v e-knihách nijak podporovány, a proto je převeďte na obrázky a uložte do PNG nebo GIF.

Vzorce

Jednoduché vzorce lze vysázet přímo v textu (a2 = b2 + c2). Složitější vzorce se zlomkovou čarou lze vysázet pomocí tabulek, ale je to velmi pracné a výsledek není zaručen ve všech čtečkách. Nejsložitější vzorce je nejlepší převést na obrázky a uložit do PNG nebo GIF.

Dokončení příště