Hlavní obsah stránky

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Celé Česko čte dětem v režii Městské knihovny Kyjov

MARIE JEŽKOVÁ

Během měsíce června uspořádala Městská knihovna Kyjov v rámci celostátní kampaně na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže Celé Čes­ko čte dětem několik akcí pod názvem Celý Kyjov čte dětem. Jejich realizace proběhla za podpory města Kyjova a v rámci poskytnuté dotace Ministerstva kultury – Knihovna 21. století. Záštitu nad ní převzal starosta města.

Pátý ročník celostátní kampaně byl zahájen 2. června 2015 v Centru sociálních služeb Kyjov. Setkání se seniory v rámci podpory čtenářství u dětí a mládeže proběhlo tentokrát netradičním způsobem. Četli nejen senioři dětem, jak už je v této kampani zvykem, ale také děti seniorům, a to nově pasovaní prvňáčci na čtenáře knihovny ze ZŠ J. A. Komenského Kyjov. Následovala bese­da s mladým a nadějným autorem dětské literatury Janem Opatřilem, který představil svou literární činnost a především nově vydanou knihu příběhů kapříka Metlíka.

Druhé čtení se uskutečnilo následující den v areálu Informačního centra a tentokrát bylo určeno dětem z mateřských škol. Děti se zaposlouchaly do vyprávění o rybách a jejich příbězích spisovatele Jana Opatřila a do dalších čtených příběhů rozvíjejících jejich fantazii. Závěr akce využily k výtvarnému tvoření: malovaly na kartony podle předloh malíře Petra Přikryla, jenž svým výtvarným uměním vyzdobil pavilony zoologické zahrady v Hodoníně.

Hned dvě akce zaměřené na čtenářství pak proběhly 10. června 2015. První se uskutečnila v dopoledních hodinách pro děti základních škol. Brněnská spisovatelka Markéta Harasimová podpořila společně se zástupci města čtenářskou gramotnost dětí čtením ukázek různorodých tex­tů, aby dětem pomohla osvojit si proces čtení, jeho jednotlivé fáze a správné porozumění textu. Od čtyř hodin následovalo komponované odpoledne: čtení pro veřejnost. Autorské čtení Marké­ty Harasimové z její nově vydané knihy Sameto­vá kůže oslovilo nejen ženské publikum. Velký ohlas u návštěvníků měla také autorská poezie vydaná pod názvem Křídla i okovy strážnické básnířky Marie Jarošové. Hudebního doprovodu k předne­su působivých veršů se skvěle ujala skupina FLOCK. Po celý den byl k dispozici také jarmareční stánek, kde byly k volnému rozebrání různorodé knižní tituly.

Završení celostátní kampaně Celé Česko čte dětem v kyjovském provedení proběhlo 18. červ­na v prostorách pobočky knihovny v Bohuslavicích, tentokrát pro bohuslavické děti. Spisovatel Jan Sviták představil svou literární činnost vče­t­ně knihy Čertovo kopyto, která je plná tajemných a napínavých příběhů. Nechybělo ani kultur­ní vystoupení v podání Petra Moudrého, který obohatil program písněmi z loutkových pohádek. Toto příjemné setkání bylo završeno soutěžemi a pohybovými aktivitami.

Všechny uspořádané akce na podporu čtenářských dovedností dětí a mládeže byly doplněny kulturními vstupy v podání dětí ZUŠ Kyjov a Aerobicu Nely Kostihové.

Tyto kulturní, výchovné a vzdělávací programy stojí hodně času a je třeba velké dřiny a trpělivosti k jejich realizaci, ale nadšení a radost čte­ná­řů, jejich rozzářené oči a povzbudivá slova nás utvrzují v tom, že tato cesta je možná náročná, ale správná.