Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databází ANL, KKL, Anopress

Knihovna vydala pohádky Mikšíčka. Mla­dá fronta DNES. 2015, č. 157 (20150708), s. 2. ISSN 1210-1168.

Příspěvek informuje o nové knize pohádek Klipy klap, kterou vydala městská knihovna Dačice s finanční podporou města. Kniha byla vydána u příležitosti výročí významné osobnosti regionu Matěje Mikšíčka.

Miniknihovny si získávají příznivce. Mladá fronta DNES – Karlovarský kraj. 2015, č. 160 (20150711), s. 3. ISSN 1210-1168.

Článek popisuje pouliční knihovny, miniknihovny nebo také knihobudky, jejichž koncept se osvědčil v Chodově na Sokolovsku. Miniknihovna zde vznik­la již v roce 2013 jako první v České republice.

KONRÁD, Daniel. Havlovu knihovnu povede Žantovský. Hospodářské noviny. 2015, č. 96 (20150520), s. 5. ISSN 0862-9587.

Příspěvek nás ve stručnosti seznamuje s osobností Michaela Žantovského, jeho profesní dráhou jako velvyslance, spisovatele, překladatele a novináře, který se má stát v září 2015 ředitelem Knihovny Václava Havla. V závěru se uvádí informace o založení Knihovny Václava Havla a její loňské změně sídla.

ŠRÁMKOVÁ, Jitka. Agrese v knihovně. Prob­lém, o kterém se do teď nemluvilo. Mladá fronta DNES – Plzeňský kraj. 2015, č. 122 (20150527), s. 3. ISSN 1210-1168.

Autorka v příspěvku vysvětluje úskalí knihovnické profese, kdy se knihovníci musejí vyrovnávat s agresivními uživateli, kteří mají do těchto institucí ne­omezený přístup. Agresivita vyvrcholila vraždou knihovnice z Horní Břízy. V příspěvku nastiňuje možné způsoby obrany proti těmto agresivním uživatelům, kterými jsou ve většině případů muži. Dále jsou zde uvedeny další příklady agresivního chování v jiných knihovnách.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Fond spisovatelů by „trestal“ sociálně slabší. Hospodářské noviny. 2015, č. 123 (20150626), s. 23. ISSN 0862-9587.

Autor, literární vědec působící v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v příspěvku předkládá argumenty proti návrhu vyslovenému v rámci 1. sjezdu Aso­ciace spisovatelů předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou, který navrhoval, aby čtenáři knihoven zaplatili za každou půjčenou knihu 2 Kč. J. Trávníček své argumenty zakládá na již třech reprezentativních výzkumech, které proběhly ve spolupráci s NK ČR. Do knihoven chodí nejvíce studenti a lidé v důchodovém věku, tedy ekonomicky neaktivní.

FUKSOVÁ, Jana. Stovky reklamací. Baťův institut řeší rozsáhlé praskliny i zatékání. Mla­dá fronta DNES – Zlínský kraj. 2015, č. 162 (20150714), s. 2. ISSN 1210-1168.

Autorka ve svém článku vysvětluje důvody uzavření části Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. Popisuje také některé závady, které měl celý Baťův institut, v jehož části knihovna sídlí, během svého dvouletého fungování.

E-půjčování. Literární noviny. 2015, roč. 26, č. 5 (20150514), s. H. ISSN 1210-0021.

Příspěvek ve stručnosti představuje Jihočeskou vědeckou knihovnu a její funkce, služby i úspěchy. Popisuje zavedení služby půjčování e-knih a její odezvu u čtenářů. Seznamuje s pravidly půjčování, modely aplikace eReading. V závěru popisuje spolupráci s firmou eReading.cz, díky níž došlo k rozšíření nabídky e-knih.

MAREK, Jan. Zkušenosti se čtením e-knih. Biblio. 2015, č. 7 (20150716), s. 20. ISSN 12010-0021.

Autor popisuje svoje zkušenosti s e-knihami, které začal kupovat v roce 2010. Představuje výhody (aplikace aj.), které podle jeho názoru čtení e-knihy přináší. V příspěvku uvádí rozšířené možnosti (například ve formě slovníků apod.) četby e-knih v cizích jazycích. Ve stručnosti představuje svoje zkušenosti s nákupem e-knih.

HUBENÝ, Jaroslav. Litomyšl získala od piaristů devět tisíc vzácných knih. Mladá fronta Dnes – Pardubický kraj. 2015, č. 192 (20150818), s. 1. ISSN 1210-1168.

Článek informuje o knihovně Piaristů čítající 9095 svazků, kterou Českomoravská provincie Řádu zbožných škol – piaristů letos bezplatně darovala městu Litomyšl. Stručně představuje vzácný fond knihovny a jeho uložení (nejprve na zámku, a poté v Regionálním muzeu v Litomyšli). V závěru přibližuje, kde bude fond v současnosti umístěn, komu bude zpřístupněn a kdo se o něj bude starat a později jej restaurovat.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ