Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Annual report 2012–2013: IFLA – the global voice of libraries / IFLA Headquarters. [Výroční zpráva 2012–2013: IFLA – globální hlas knihoven.] Hague: IFLA Headquarters, 2015. 19 s.: barev. il.

ISBN 978-90-77897-69-0

Kpb 9.789/B

Sdružení knihoven České republiky v roce 2014. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2015. 263 s.: barev. il.

ISBN 978-80-86249-73-5

Kpo 40.053

ŠEDÁ, Marie. Roční zpráva hodnocení výkonů re­gionálních funkcí: Moravskoslezský kraj 2014. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2015. 36 listů: barev. il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-7054-205-7

Kqh 9.795/B

Organizace knihovních fondů

ANDREW, Paige G., Susan M. MOORE a Mary Lynette LARSGAARD. RDA and cartographic resour­ces. [RDA a kartografické zdroje.] London: Facet, 2015. viii, 144 s.: il.

ISBN 978-1-85604-772-2

Odabb 40.087

JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010. 635 s.: il. Literární řada.

ISBN 978-80-200-1810-6

Oaab 40.052

KASPEROWSKI, Ira a Claudia MARTIN-KONLE, Hrsg. NS-Raubgut in hessischen Bibliothek. [Nacistická kořist v knihovnách v Hesensku.] Giessen: Universitätsbibliothek Giessen, 2014. 192 s.: il., faksim. Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Giessen, 62.

ISBN 978-3-944682-02-0

Olc T 238278

Sítě knihoven

Jahresbericht 2014. [Ročenka 2014 Německé národní knihovny.] Frankfurt am Main: Deutsche Nationalbibliothek, 2015. 84 s.: barev. il., tabulky.

ISSN 1864-2640

Taa 9.790/B

KOLDA, Jindřich a Ignác Antonín HRDINA. Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond: historicko-právní studie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 289 s.

ISBN 978-80-7465-098-7

Tr 40.072

MICHEJEVA, G. V. a A. V. LICHOMANOV, sost. Ros­sijskaja nacional’naja biblioteka. [Ruská ná­rod­­ní knihovna.] Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacional´­naja biblioteka, 2013. [50] s.: barev. il.

Taa 9.792/B

Služby knihoven

Bücher öffnen Welten: Medienangebote für Menschen in Haft in Deutschland und international / herausgegeben von Gerhard Peschers, Förderverein Gefangenenbüchereien e. V. [Knihy otevírají svět. Mediální služby vězněným osobám v Německu a na mezinárodní úrovni.] Berlin: De Gruyter Saur, 2013. x, 417 s.: il. Bibliotheks- und Informationspraxis, Bd. 54.

ISBN 978-3-11-030965-5

Tn 39.987

ČERNÁ, Olga. Čtení není žádná nuda: náměty k rozvíjení gramotnosti a radosti ze čtení. Praha: Portál, 2014. 118 s.: il.

ISBN 978-80-262-0720-7

Sf 40.074

KNIHOVĚDA

FALADOVÁ, Adéla. Autorské právo v praxi. Praha: FCC Public, 2015. 60 s.: il., 1 portrét.

ISBN 978-80-86534-26-8

Xd 9.788/B

HERMAN, Bill D. The fight over digital rights: the politics of copyright and technology. [Boj o digitální práva. Politika autorských práv a technologií.] New York: Cambridge University Press, 2013. xix, 243 s.: il.

ISBN 978-1-107-01597-5

Xd 39.819

Kniga: issledovanija i materialy: sbornik 99/I–II / glavnyj red. B.V. Lenskij. [Kniha. Výzkumy a ma­teriály. Sborník 99/I–II.] Moskva: Nauka, 2013. 255 s.: il., grafy, portréty, tabulky.

ISBN 978-5-02-038485-9

Xa T 237210

Lexikon des gesamten Buchwesens: LGB 2. Band 9, Lfg. 65/66. Register zu Bänden 1 bis 8 („A“ bis „Zyprische Schrift“): „E“ bis „Hystoire“. 2., völlig neu bearbeitete Aufl. [Lexikon knižní kultury. Sv. 9, č. 65/66. Rejstřík k svazkům 1–8.] Stuttgart: Hiersemann, 2014. S. 1– 160.

ISBN 978-3-7772-1432-0

X 40.046

Libri incogniti – knihy nespoznané / [zodpovedný red. Klára Kernerová, text Tomáš Ondrejčík, anglický preklad Marianna Dombrovská. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia, 2012. 20 s. : barev. il.

X 9.748/B

Připravila EVA MACKOVÁ