Hlavní obsah stránky

Prosinec 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Akvizice e-knih a jejich zpřístupnění pro čtenáře prostřednictvím čteček

Počátkem letošního roku jsem se jako akvizitérka pokusila vypracovat analýzu stavu v oblas­ti nákupu a využití e-knih v univerzálních knihovnách v ČR. Výsledkem mé práce je mimo níže uvedené rešerše i stručný nástin oblastí, kde všude se může dnes knihovník-akvizitér s elek­tronickým dokumentem setkat...

Dopady ekonomické krize na rozpočty veřejných knihoven v roce 2009 a 2010

Během února 2010 provedl Knihovnický institut Národní knihovny ČR na základě požadavku Ministerstva kultury ČR dotazníkové šetření o dopadech ekonomické krize na činnost knihoven. Hlavním cílem krátkého průzkumu bylo zjistit, zda zřizovatelé a provozovatelé snížili v roce 2009 rozpočty knihoven a v jaké výši se očekává snížení v roce 2010. Dále bylo zjišťováno, jaké negativní dopady bude mít snížení rozpočtu na služby knihoven... 

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

Dnes se představuje Jihočeský kraj - 2. část

S lidmi pro lidi

Setkávání knihovníků Strakonicka

Využití grantů v regionu Jindřichův Hradec

Na kolech po knihovnách regionu již potřetí

PO KOM SE JMENUJE?

Štolbova městská knihovna Nechanice

Univerzita volného času aneb Celoživotní vzdělávání v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě

UVČ, A3V, AVČ, LU… Co se skrývá za těmito zkratkami? A co mají společného? Univerzita volného času, Akademie třetího věku, Akademie volného času, Lidová univerzita - ať už pou­žijeme jakýkoli z výše zmíněných termínů, vždy dojdeme ke stejné podstatě, tedy k celoživotnímu neformálnímu zájmovému vzdělávání veřejnosti. Stále výraznější a důležitější roli v této oblasti hrají knihovny a jejich vlastní vzdělávací aktivity. Jejich přínos je jistě nemalý...

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Využívání mobilních telefonů přidělených zaměstnancům

Public relations v českých knihovnách 2010 - výsledky průzkumu

Public relations (dále jen PR) jsou fenoménem, který se v českém knihovnictví objevil teprve nedávno. Naprostá většina knihoven jednotli­vé PR činnosti provádí zcela automaticky, protože je to běžná součást každodenní interakce knihovny a jejích uživatelů nebo okolí. Systematické, dlouhodobé a precizní PR přinášejí knihovnám mnoho pozitiv a jsou jednoznačně vratnou investicí...

ZE ZAHRANIČÍ: Na návštěvě v moskevské knihovně

Čtenář informuje

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2010

Týden knihoven 2010 se spisovateli

K letošnímu 14. ročníku této již tradiční akce SKIP ČR se přihlásilo se svými aktivitami více než 400 veřejných knihoven. Letošní motto bylo Knihovna pro všechnya v centru zájmu byli především naši uživatelé, ovšem tentokrát byl v týdnu od 4. do 10. října 2010pro každou cílovou skupinu připraven jiný program. Týden knihoven zahájil 1. a 2. října Knihovnický happening, který se uskutečnil v Turnově, u příležitosti 190. výročí založení Městské knihovny Antonína Marka Turnov. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství bylo nabídnout atraktivní využití volného času. Zajímavé pořady se spisovateli připravily knihovny ve všech regionech...

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v květnu 2010

Miroslav Huptych - Milovníci knížek

Z KNIHOVEN...

Zuzana Helinsky odpovídá (nejen) ze Švédska

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna Vrbno pod Pradědem