Hlavní obsah stránky

Březen 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Systémy veřejných knihoven - jejich ustavení a možnosti dalšího směřování

Čtenář informuje

ROZHOVOR: Letošní knižní veletrh ve znamení Evropy

s PhDr. Danou Kalinovou - ředitelkou společnosti Svět knihy, s.r.o.

Od 14. do 17. 5. 2009 se pražské Výstaviště stane opět místem setkání čtenářů se spisovateli, ilustrátory, překladateli a vydavateli literatury všech žánrů. Proběhne tu 15. jubilejní mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha, který se navíc koná v období, kdy Česká republika předsedá Radě EU...

Hledání cest pro spolupráci veřejných a školních knihoven

Proměna středoškolských knihoven na pulzující informační centra

Tento příspěvek se zabývá představením projektu, který se věnuje středoškolským knihovnám a je zaměřen především na zvyšování informační gramotnosti u žáků středních škol. Zároveň upozorňuje na fakt, že dnes již nestačí školní knihovna s několika regály knih. Naopak je potřeba budovat informační centra škol, která jsou zainteresována ve výuce jednotlivých předmětů, jsou nápomocna učitelům a žákům v dnešní informační a znalostní společnosti...

ZE ZAHRANIČÍ: Práce školních knihoven ve Slovenské republice

Slovenské školní knihovny v posledních letech výrazně oživily svou činnost. Oporu pro to našly nejen v nových právních předpisech, které schválilo Ministerstvo školství SR, ale i v jeho grantovém programu „Elektronizace a revitalizace školních knihoven“. Také metodické centrum pro školní knihovny Slovenské pedagogické knihovny přispělo svými aktivitami k iniciativě školních knihovníků...

Opět dobrodružná a výjimečná NOC

Pohádková Noc s Andersenem už podeváté pozve děti v pátek 3. dubna 2009 do knihoven, škol, informačních center, školních družin, občanských sdružení, nemocnic, zavítá všude tam, kde nápadití rodiče, učitelé, ale hlavně knihovnice a knihovníci věnují dětem svůj volný čas. Připraví pro ně neobyčejná dobrodružství, postarají se o ně po celou dlouhou noc, společně otevřou stránky dětských knih a zavedou je do prostor, kam se v noci obvykle nedostanou...

Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2008

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Poplatky v knihovnách

Polytematický strukturovaný heslář a jeho další vývoj - 1

Polytematický strukturovaný heslář je česko-anglický řízený slovník lexikálních jednotek ze 44 základních oblastí lidského poznání. Slouží k vyjádření věcného obsahu dokumentů a jejich zpětnému vyhledání, může být používán také samostatně jako zdroj deskriptorů pro předmětové katalogy knihoven...

KNIHOVNY A WEB 2.0: Second Life - druhý život pro každého

Second Life je pozoruhodný projekt simulace virtuální reality. V tomto digitálním prostředí se každý den pohybují desítky tisíc uživatelů, kteří se zde mohou věnovat v podstatě jakýmkoliv činnostem. Virtuální svět Second Life není pouhá hra, ale jedná se o kreativní, informační a komunikační platformu, o kterou se v poslední době nezajímají jen média, ale také univerzity, a dokonce i knihovny...

Nebojme se vstupu do projektů jiných organizací

Servis Čtenáře

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

World Book Day and Copyright Day 2009

Z KNIHOVEN...

Sylva Šimsová odpovídá z Anglie

Dotaz: Jak se staví školní a veřejné knihovny ve Velké Británii k četbě dětí?

Vyšlo v knihovnách

KNIHOVNA Z OBÁLKY

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR