Hlavní obsah stránky

Duben 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Projekty Google - pomoc, nebo konkurence?

Počet zdrojů a informací dostupných prostřednictvím internetu se každým rokem zvyšuje a hraje stále důležitější roli v každodenním životě mnoha obyvatel. Internet lze definovat jako informační, komunikační, reklamní a obchodní médium, které využívá obrovské množství uživatelů. S rostoucím počtem stránek a dokumentů dostupných prostřednictvím internetu se ale zvyšuje i nepřehlednost, a tím i nároky na práci s tímto médiem. Z toho vyplývají stále větší problémy při hledání potřebných informací a v podstatě i částečná „neschopnost“ běžného uživatele najít efektivně relevantní informace...

Nové možnosti využití Polytematického strukturovaného hesláře - 2

ROZHOVOR: Literatura s feministickou a genderovou problematikou je stále žádanějším zdrojem informací

Gender Studies, o.p.s., (dále GS) uvádí na svých webových stránkách, že „je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tematikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod.“

Organizace také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů týkající se feminismu, gender studies, právům žen a mužů apod. Požádali jsme informační specialistku Bc. Helenu Skálovou, aby nám představila a přiblížila činnost právě této knihovny...

Známí neznámí čtenáři

Všichni čtenáři (pochopitelně) čtou. Pro zábavu, z důvodů pracovních, pro ukrácení dlouhé chvíle. Čtou a málokdy si uvědomí, že také autoři knih, které mají v ruce, byli čtenáři. Že i oni měli své oblíbené spisovatele, svá oblíbená literární díla a časopisy, k nimž se vraceli, které ovlivnily jejich práci, které používali pro své studium a které tvořily jejich vnitřní duchovní svět...

Čtenář informuje: Drápanda 2009

Vývoj architektury knihoven v závislosti na třech informačních explozích - 1

Potřeby společnosti posouvají její vývoj. Bylo tomu tak i v případech, které charakterizujeme jako informační exploze.

Před třemi tisíci lety začíná vývoj knihoven. Ale předpoklady k tomu musíme hledat ještě asi o dva tisíce let dříve, kdy vznikalo písmo. Vznik písma je možné označit jako první informační explozi. Explozí tu není míněn okamžik začátku, ale postupné dalekosáhlé následky...

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy

Velká příležitost pro knihovny

Kniha mého srdce: Tolkien versus Tolstoj

KRONIKA: Po usilovné práci - zasloužený odpočinek

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v lednu 2009

KNIHOVNY A WEB 2.0: Informační alchymie

Když se řekne alchymie, můžeme si vzpomenout třeba na podivuhodné a tajuplné experimenty na dvoře Rudolfa II. Ovšem i na internetu lze objevit velmi zajímavé věci: třeba aplikace, které do sebe míchají různé informační zdroje, technologie, které procházejí weby za nás nebo pokusy o třídění obsahu založené na spolupráci všech uživatelů... 

AKTUALITY: 19. zasedání Ústřední knihovnické rady ČR 13. 2. 2009

Průvodce světem technických norem - Distribuce ČSN v roce 2009

Z KNIHOVEN...

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

Vyšlo v knihovnách

KNIHOVNA Z OBÁLKY

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 27