Hlavní obsah stránky

Září 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Pubescentní čtenář - jeho výzkum a modelování

Pro specifickou situaci čtenářství jedince v období dospívání volíme záměrně stejné označení jako O. Chaloupka (1982) - křižovatka čtenáře. Domníváme se, že aluze na větvení a výběr z možných cest je zcela na místě. V tomto pro dospívajícího uzlovém období je volba synonymem pro všechny jeho činnosti - a ani četbu z nich nelze vyjmout. Kvalitativní proměny osobnosti pubescenta s sebou přinášejí i proměny zájmů a změny v orientaci osobnosti k určitým aktivitám. Mění se také pubescentův zájem čtenářský, jeho čtenářská potřeba a spolu s nimi se dotváří čtenářský postoj dítěte směrem ke čtenářství dospělého - mění se čtenářská kompetence...

Creative Commons - svobodný prostor pro sdílení a tvorbu

Licence Creative Commons (dále jen „CC licence“) byly poprvé světu představeny na sklonku roku 2002. Jejich tvůrcem je americký profesor práv a politický aktivista Lawrence Lessig, spoluzakladatel neziskové organizace Creative Commons, jenž licence spravuje. Jedná se o soubor předem připravených licenčních smluv, jejichž prostřednictvím držitel autorských práv vyjadřuje podmínky, jak je možno se zveřejněným dílem zacházet. Licence je možno přiřadit k jakékoliv formě autorského díla, kterou připouští v § 2, odst. 1 AutZ. Využity mohou být jak pro „hmotná” díla, tak i pro díla v nehmotné podobě, především přenášená digitálně v rámci internetové sítě...

Rozhovor s Mgr. Evou Svobodovou

Nestavěla jsem si vzdušné zámky…

Střípky z konference Knihovny současnosti 2009

Nositelé Medaile Z. V. Tobolky 2009

E-learning v knihovnách - 2

Learning Management System - efektivní cesta ke kvalitní výuce

Akviziční seminář již podevatenácté

Jedna z velkých jistot soudobého českého knihovnictví je pravidelné konání seminářů akvizičních pracovníků ze všech typů knihoven. Je to vždy velmi příjemné setkání profesní i lidské.

Letos byla za pořádající knihovnu vybrána, trochu záměrně, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Pozvánku na 10. června 2009 pochopitelně potvrdilo nevídané množství kolegyň a kolegů, kteří si nechtěli nechat ujít exkurzi po nové budově hradecké knihovny. Proto i číslo podepsaných 112 účastníků je v historii seminářů rekordní, a snad mohu říci za většinu, že nikdo nebyl zklamán...

Kde nakupujete paní (knihovnice)?

Akvizice v Městské knihovně Trutnov

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Odpovědnost za škodu při výkonu praxe studentů v knihovnách

Současná americká literatura v českých překladech (2002-2008) - 1

Největší téma americké literatury na počátku nového tisíciletí definovala jediná událost: teroristické útoky na Světové obchodní středisko v New Yorku 11. září 2001. Na Američany i na okolní svět měla tragédie obrovský dopad, a to kvůli faktu, že ji celou v přímém přenosu - podobně jako v případě atentátu na J. F. Kennedyho takřka o čtyřicet let dříve - sledovaly hledáčky televizních kamer. Když se budovy WTC poroučely k zemi, působily záběry jaksi nepatřičně, surreálně: byla z nich cítit smrt, i když nebyla přímo vidět. Takové obrázky mohli zatím diváci vidět jen v katastrofických filmech, v nichž hlavní město světa napadli mimozemšťané či je zpustošila přírodní katastrofa. V posledních letech filmaři začali točit i snímky, v nichž hlavní hrdina bojoval s tlupou teroristů, kteří hodlali zničit svět. Co však bylo samozřejmé, dobro vždycky zvítězilo. Tentokrát televizní zpravodajství nabízelo program se špatným koncem...

KNIHOVNY A WEB 2.0: Na cestě ke Knihovnám 2.0

Pohádkoterapie v českých knihovnách

V předchozím příspěvku (Čtenář 7-8/2009, s. 261-263) se mohli zájemci seznámit s tématem pohádkoterapie. Terapie pohádkou je novou metodou, jak pomoct dítěti s jeho problémy, a pomáhá u dětí rozvíjet, soustřeďovat praktické i teoretické dovednosti. Úkolem pohádky je podpora představivosti, pomoc se starostmi a zbavení úzkosti nebo strachu. Velkým pomocníkem jsou terapeutické pohádky, které jsou přizpůsobeny konkrétním problémům dítěte. Ty nám mohou být nápomocny v nalézání vhodných řešení v určité vzniklé situaci...

ZE ZAHRANIČÍ: Táborští „knihovníci“ za La Manchem

Nakladatelství PORTÁL se představuje

Z KNIHOVEN...

Vyšlo v NÁRODNÍ KNIHOVNĚ ČR

KNIHOVNA Z OBÁLKY

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

Ze světa

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 31