Hlavní obsah stránky

Říjen 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Pubescentní čtenář - jeho výzkum a modelování

Pro specifickou situaci čtenářství jedince v období dospívání volíme záměrně stejné označení jako O. Chaloupka (1982) - křižovatka čtenáře. Domníváme se, že aluze na větvení a výběr z možných cest je zcela na místě. V tomto pro dospívajícího uzlovém období je volba synonymem pro všechny jeho činnosti - a ani četbu z nich nelze vyjmout. Kvalitativní proměny osobnosti pubescenta s sebou přinášejí i proměny zájmů a změny v orientaci osobnosti k určitým aktivitám. Mění se také pubescentův zájem čtenářský, jeho čtenářská potřeba a spolu s nimi se dotváří čtenářský postoj dítěte směrem ke čtenářství dospělého - mění se čtenářská kompetence...

Digimon - digitalizace a mikrofilmování moravských novin

Knihovna v Praze - Praha v knihovně

Praha v knihovně - www.prahavknihovne.cz - je unikátní projekt Městské knihovny v Praze (MKP), který se snaží oslovit ty, jež zajímá historie naší metropole...

Knihovna Václava Havla - poslání a cíle

Čtenář informuje

ZE ZAHRANIČÍ: Na návštěvě v knihovnách spolkové země Porýní-Falc

Před několika lety uzavřel Středočeský kraj partnerskou smlouvu s německou spolkovou zemí Porýní-Falc a na jeho pozvání navštívila Českou republiku a Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně oficiální delegace z této země. Na podzim roku 2008 zástupci Landes Bibliothekszentrum v Koblenz (ředitel se dvěma svými zástupkyněmi) byli hosty Středočeské vědecké knihovny, reciproční návštěva se uskutečnila v dubnu letošního roku. Jejím cílem bylo seznámení se s knihovnou v Koblenz a slavnostní podpis smlouvy o spolupráci obou knihoven...

Pohádkoterapie a její aplikace

Jak se otvírala Národní technická knihovna aneb Více knihoven pod jednou střechou

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

MÁ PROVOZOVATEL KNIHOVNY POVINNOST ZASÍLAT MINISTERSTVU KULTURY ČR VEŠKERÉ ZMĚNY A NOVELIZACE KNIHOVNÍHO ŘÁDU?

Současná americká literatura v českých překladech (2002-2008) - 2

Slovenská pedagogická knihovna jako metodické centrum školních knihoven v roce 2008

Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě je pověřena metodickým řízením školních knihoven ve Slovenské republice, a to v oblasti tvorby metodických materiálů a poskytování odborného poradenství

Podle celkového souhrnu statistického zjišťování, které zpracoval Ústav informací a prognóz školství na základě údajů uvedených v jednotlivých Výkazech o školních knihovnách za rok 2008, na 2722 základních a středních školách vzniklo 4554 školních knihoven. Na některých základních školách nadále působilo více druhů školních knihoven, například žákovská pro 1. stupeň, pro 2. stupeň a učitelská knihovna. Podobná situace byla i na středních školách, kde vedle žákovské působila rovněž i knihovna učitelská. Ve školních knihovnách pracovalo 2152 knihovníků... 

ROZHOVOR s odpovědným redaktorem nakladatelství Vyšehrad a překladatelem MARTINEM ŽEMLOU

„Naše produkce je žánrově pestrá“

Kulturně informační web

Z KNIHOVEN...

Vyšlo v Národní knihovně ČR

KNIHOVNA Z OBÁLKY

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 32