Hlavní obsah stránky

Listopad 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA SPECIÁL: Pestrý podzim v českých knihovnách

CENA MINISTERSTVA KULTURY KNIHOVNA ROKU 2009

ROZHOVOR s PaedDr. Františkem Zborníkem

„Práce knihovníků si velmi vážím“

Nejlepší kamarádkou je knihovna v Sedlčanech

Seminář „malých venkovských knihoven“ přivítal rekordní počet účastníků

Seminář o regionálních funkcích knihoven tradičně v Pardubicích

Ochrana národního movitého kulturního dědictví - odkyselování papíru

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Odpovědnost knihovny za neoprávněný přístup uživatelů internetu na webové servery s povinnou certifikací

Víme o sobě? aneb Deset let se zvukovou knihovnou v Opavě

Pátý seminář Knihovna a architektura hostila Praha

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v září 2009

ZE ZAHRANIČÍ: Městské knihovny v Řecku

Český knihovník v Pantheonu a La Scale

Zpráva o předkonferenci sekce IFLA - Knihovny a výzkumné služby pro parlamenty v Římě a Světovém knihovnickém a informačním kongresu IFLA v Miláně.

Městská knihovna ve Františkových Lázních v nové budově

RECENZE: Jak se knihovníci měli stát soustružníky

ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší: Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku 50. let (s edicí seznamů zakázaných knih). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia, 2009. 613 s. Edice Šťastné zítřky; sv. 2. ISBN 978-80-200-1709-3

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV): možnost spolupráce veřejnosti při její tvorbě

Z KNIHOVEN...

VYŠLO V KNIHOVNÁCH

KNIHOVNA Z OBÁLKY

Zuzana Helinsky odpovídá (nejen) ze Švédska

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 33