Hlavní obsah stránky

Prosinec 2008

Seznam článků

Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti a výsledky žáků v ČR

KRONIKA: Blahopřání Petru Kárníkovi

Zajímavá historie Parlamentní knihovny České republiky - 1

Podle první nalezené zmínky v archivních fondech existuje Parlamentní knihovna České republiky v tomto roce již přinejmenším 150 let. Redakce časopisu Čtenářse rozhodla přiblížit při této příležitosti knihovnické veřejnosti její historii v přehledném příspěvku, který bude vycházet na několik pokračování...

KNIHOVNY A WEB 2.0: Chyťte se do sociálních sítí

Jak již v této sérii článků zaznělo, jedním z hlavních pilířů tzv. Webu 2.0 je zacílení na jednotlivé uživatele a jejich vzájemnou interakci. Sociální sítě jsou toho typickým příkladem, protože pomocí moderních technologií přenášejí do virtuálního světa internetu vztahy a vazby mezi lidmi. Stojí tedy sociální sítě za pozornost? A pokud ano, mohou je nějakým způsobem využít i knihovny?

Krizové řízení v archivech, knihovnách, muzeích a památkových objektech

V konferenčním sále Národního archivu v Praze se 15. října 2008 konal seminář zaměřený na problematiku krizového řízení v archivech, knihovnách, muzeích a památkových objektech, na zkušenosti s ochranou sbírek, jejich uložením a stěhováním. Seminář pořádal Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Národním archivem a Svazem knihovníků a informačních pracovníků...

Seminář Hudba a handicap v Knihovně města Hradec Králové

JAK NA TO: Architektura knihoven - 2

Projekt Slovník českých knihovníků

Je profese knihovníka úplně zastaralá? - 11

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Pořizování a další užití obrazových a zvukově obrazových záznamů uživatelů a zaměstnanců knihoven

ZE ZAHRANIČÍ: Knihovny a advokacie - téma konference v Holandsku

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v září 2008

Z KNIHOVEN...

Zuzana Helinsky odpovídá (nejen) ze Švédska

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Ze světa

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 23