Hlavní obsah stránky

Červen 2017

Seznam článků

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: VYDÁVÁNÍ KNIH V ČR: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2016 – 1. část

Text sumarizuje základní oficiální fakta o knižní produkci České republiky v roce 2016, kterými se země prezentuje v UNESCO. V první z celkem tří částí jsou soustředěny údaje o tištěné produkci knih privátních vydavatelů a vydavatelů vysokých škol, univerzit a státních institucí včetně registrovaných vydavatelských subjektů.

ROZHOVOR s Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., ministryní školství, mládeže a tělovýchovy

Vyjádření k problematice působení knihoven ve společnosti a také k tématu čtenářské gramotnosti. Text rozhovoru vznikl v průběhu března a dubna, byl autorizován 13. 4. 2017.

NEUŠLO NÁM

STATISTIKY: Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2015 – 2. část

Dokončení článku z minulého čísla.

STATISTIKY: Elektronické služby knihoven

UDÁLOSTI: Suk – čteme všichni 2016

Vyhlášení výsledků 24. ročníku celostátní soutěže.

UDÁLOSTI: Etika a etiketa v práci knihovníka

Stejnojmenný seminář v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.

UDÁLOSTI: O roli knihoven v budoucnosti: Generation Code: born at the library

Ve dnech 18. a 19. října 2016 se v Evropském parlamentu uskutečnila akce Generation Code: born at the library, spojená s interaktivní výstavou. Veřejné knihovny unijních zemí se snažily poslancům evropského parlamentu prezentovat své aktivity v těch nejpokročilejších oblastech digitálního světa.

PRÁVNÍ HLÍDKA: Novela autorského zákona

Novela autorského zákona nabyla platnosti a účinnosti dne 20. 4. 2017, a to po několikaletém projednávání na úrovni Ministerstva kultury ČR, Legislativní rady Vlády ČR, Vlády ČR a Parlamentu ČR. O tom, co přinese praxi, se zamýšlí Jiří Srstka, ředitel divadelní, literární a audio-vizuální agentury Dilia.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

RECENZE: O smyslu nesmyslu

BUBENÍČKOVÁ, Petra. O smyslu nesmyslu: nonsens a česká pohádka. 1. vyd.
Liberec: Nakladatelství Bor, 2016. 192 s. ISBN 978-80-87607-65-7.

POJĎTE ČÍST UŠIMA – 5

Audioknihy na Světě knihy 2017 – kam se jen podíváš

INSPIRACE: Nejen Herna s velkým H

Z Městské knihovny Litvínov

HODNOTA KNIHOVEN: Mluvit řečí hodnot

Nový seriál ve Čtenáři již etablované autorky (Jedenáctero pohádek o public relations) se tentokrát bude věnovat hodnotě služeb a činnosti knihoven. Premiérový díl vychází z nepříliš povzbuzujících zkušeností z Velké Británie. O svých benefitech musí umět mluvit především samy naše knihovny řečí hodnot, přínosů pro lidi a město a přesvědčit o nich i své zřizovatele.

PSALO SE JINDE

ZE ZAHRANIČÍ: The Wiener Library – londýnská knihovna o holokaustu

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - ČERVENEC

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY