Hlavní obsah stránky

Září 2018

Redakce doporučuje:

BIBLIOTERAPIE
Z historie
Biblioterapeutická praxe
- v SVK Plzeňského kraje
- v Regionální knihovně Karviná
- v Knihovně Kroměřížska

Soutěž Biblioweb 2018
Metodické centrum pro výstavbu knihoven
Spolupráce knihovník a učitelů v Ostravě

Booktubeři v MKP
Z knihovnictví v ČR a USA do EU – rozhovor s V. Nürnbergerovou
Malí čtenáři v Nové Pace

 

 

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Biblioterapie: Biblioterapie a biblioterapeutická praxe v SVK Plzeňského kraje

Sumarizující příspěvek uvádí několik definic biblioterapie a krátký exkurz do historie. Popisuje dosavadní praxi ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje (SVK PK). Uvádí základní fáze procesu biblioterapie, používané terapeutické instrumentárium, formy práce a nejčastěji využívanou literaturu.   

TÉMA: Biblioterapie: Biblioterapie v Knihovně Kroměřížska

TÉMA: Biblioterapie: Biblioterapeutické služby Regionální knihovny Karviná

ROZHOVOR s PhDr. Libuší Foberovou, Ph.D. , ředitelkou Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. 2. část

Různorodost knihoven

Druhá část rozhovoru je zaměřena především na knihovnictví v Moravskoslezském kraji a využívání nových technologií v práci knihoven.

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 25 lety

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Vladimír Voznička: Nejednobarevný časopis

Redaktor: 1971–1988, šéfredaktor: 1989–1991

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

VÝSTAVBA KNIHOVEN: Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Připravujete stavbu, přístavbu či rekonstrukci své knihovny? Potřebujete poradit s předprojektovou přípravou, dodavateli vnitřního vybavení a s mnohým dalším, co s tím souvisí? Můžete kontaktovat Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, které bylo zřízeno v Moravské zemské knihovně v Brně.  

INSPIRACE: Japonský den ve Vsetíně

AUTOMATIZACE KNIHOVEN: Ohlédnutí za Bibliowebem 2018

VZDĚLÁVÁNÍ: Spolupráce ostravských knihovníků a učitelů

Centrum vzdělávání Knihovny města Ostravy se ve spolupráci s Ostravskou univerzitou pustilo do projektu Vzdělávací program s pedagogickým zaměřením pro knihovníky pro děti a mládež. Vedly k tomu zvyšující se nároky, které klade na knihovníky stále častější pořádání lekcí informačního vzdělávání a besed pro školy všech stupňů a typů. 

NEUŠLO NÁM

Z KNIHOVNY... ANEB SMĚŘOVALI JINAM: Z českých a amerických knihoven ke vzdělávání v EU

V nové nepravidelné rubrice vám budeme představovat různé osobnosti, které sice vystudovaly nebo vyšly z knihovnictví, ale profesně se prosadily a působí v úplně jiných oborech a oblastech.

UDÁLOSTI: Knižní „výpravčí“ Luboš Drtina vystavoval v Plzni

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Malí čtenáři v knihovně v Nové Pace 

INSPIRACE: Jak propojit dva světy aneb Knihovny a fenomén BookTube

Proč mít v knihovně koutek pro youtubery? Pokud nad touto tázkou přemýšlíte, berte následující řádky jako odpověď. A také jako inspiraci. Březen – měsíc čtenářů totiž letos v Městské knihovně v Praze patřil booktuberům.

Vznik Československa – 100 let. 8. část

Robert Balaš a František Fridrich – instruktoři lidového knihovnictví Ministerstva školství a národní osvěty • organizátoři zakládání veřejných obecních knihoven • autoři knihovnických příruček a statistiky veřejných knihoven

FANTASTICKÝ SVĚT WALKEROVÝCH – 7. část

Jak s fantastikou v knihovně pracovat? 

Někdy je pro knihovníky složité „fanům“ porozumět a vyjít jim vstříc. Závěr seriálu se soustředí na konkrétní přínosy, které může otevřenost a vstřícnost vůči fantastickým žánrům mít.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen