Hlavní obsah stránky

Duben 2017

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Digitální data

Národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat v knihovnách

Cílem článku je stručně vysvětlit smysl koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat pro oblast knihoven a popsat některé její cíle.

NEUŠLO NÁM

TÉMA: Digitální data

Digitalizace v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Dnešní Krajská vědecká knihovna v Liberci shromáždila od roku 1924 velké množství germanik z Českých zemí. V roce 1954 ji však postihl velký požár, který zničil 80 % fondu. Díky solidaritě ostatních knihoven se ho podařilo částečně rekonstruovat. Od roku 1997 se v rámci programu Kramerius intenzívně věnuje ochranné digitalizaci svého fondu, od konce první dekády nového století také digitalizaci na krajské úrovni.

TÉMA: Průzkum knihoven

Průzkum prostorového a technického vybavení knihoven – shrnutí hlavních výsledků. 2. část

Dokončení článku publikovaného v minulém čísle Čtenáře (č. 3/2017, s. 83–87) o průzkumu prostorového a technického vybavení veřejných knihoven, který provedl Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS v roce 2016.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

ROZHOVOR s BLANKOU TAUBEROVOU, ředitelkou Městské knihovny Sedlčany

Městská knihovna Sedlčany byla loni vyhlášena absolutní vítězkou v kategorii Městská knihovna roku 2016. Je mezi veřejnými knihovnami průkopnicí v řadě svých aktivit, mj. při podpoře rozvoje čtenářství a posílení významu čtenářské gramotnosti. V předchozích letech si za to odnesla i řadu ocenění (např. v roce 2009 první místo v soutěži Kamarádka knihovna).

UDÁLOSTI: Virtuální národní fonotéka v Olomouci

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Projekt Obálkyknih.cz

Projekt Obálkyknih.cz (www.obalkyknih.cz) slouží knihovnám a obdobným institucím v České republice k obohacování obsahu jejich katalogu o rozšiřující informace ke všem typům dokumentů. Ostatně dnes by se asi jen stěží našla knihovna, která služeb projektu nevyužívá. Autor článku je správcem projektu Obálkyknih.cz a pracovníkem Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Centrální adresář knihoven a informačních institucí dnes

Není mnoho oblastí, ve kterých by byla Česká republika velmocí. Jednou z nich je počet knihoven. Na území Česka jich najdeme více než šest tisíc a naše síť knihoven je nejhustší na světě. Máme se tedy čím chlubit. Ale kde na ně najít potřebné kontakty – telefon, e-mail, adresu knihovny? Dnes však už nemusíme hledat dlouho. Máme přece Centrální adresář knihoven a informačních institucí!

RECENZE: Nad Hrabalovou tvorbou s badateli, spisovateli i samotným autorem

COSENTINO, Annalisa (ed.). Čtení o Bohumilu Hrabalovi. 

RECENZE: Broumovsko a Policko v literatuře

MEIER, Jan. Broumovsko a Policko literární.

KRONIKA: Životní jubileum Evy Ryšavé

INSPIRACE: Město Šumperk čte knihu

Inspirace akcí německých knihovníků Město čte knihu dopadla na živnou půdu v Šumperku, kde tento knižní festival získal řadu svébytných rysů. Letos se bude konat již potřinácté.

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Kamarádka je každá knihovna

Článek z Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... V Lounech se děti nenudí

POJĎTE ČÍST UŠIMA – 3

Jak vzniká audiokniha?
Je to jednoduché, vezme se kniha a její načtený audiozáznam se pak nějak smíchá… Vlastně až tak jednoduché to není. Zajímavé na výrobě, lépe řečeno na tvorbě audioknihy je skutečnost, že podléhá stejné kreativní magii jako kterákoliv tvůrčí práce. V žádném případě to není pouhé „přečtení“ knihy do mikrofonu a… sbohem a šáteček. Za každou zvukovou knihou stojí tým lidí.

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - KVĚTEN

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY